Henk Opheikens stopt als bestuurslid Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde

Home » Rapportages » Henk Opheikens stopt als bestuurslid Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde

door Jan Johan ten Have

 

Hoe lang hij precies in het bestuur heeft gezeten van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is een beetje onduidelijk. Wel zeker is dat het vele jaren waren. Nu is voor de inmiddels 77-jarige Opheikens het moment aangebroken om afscheid te nemen van de Dorpsbelangenvereniging. Want de jaren beginnen toch wat te tellen.

Duidelijk mag zijn: Henk Opheikens stopt niet bij de Vereniging van Dorpsbelangen omdat hij het werk niet leuk vindt, integendeel: “Ik ben nog actief op verschillende gebieden, onder meer als interviewer voor het Westerwolde Lougblad. Ook ben ik als gids betrokken bij de organisatie van wandelingen en excursies in de regio. Samen met het werk voor Dorpsbelangen werd het me allemaal een beetje te veel. Ik moest ergens wat gas terug nemen, vandaar dat ik hiermee stop.”

Verplichtingen

Ben je ergens actief als vrijwilliger, dan betekent dat niet dat het allemaal vrijblijvend is. Zeker niet voor Opheikens: “Maar de hoeveelheid verplichtingen werd mij een beetje te veel. In het bestuur van Dorpsbelangen zien wij de laatste jaren een mooie aanwas van nieuwe, jonge en enthousiaste leden. Daarom neem ik met een gerust hart afscheid” Het bestuur bestaat naast Opheikens uit voorzitter Jan Derk Elinga, secretaris Wilma Arnoldus, penningmeester Coba Lubben, leden-administrateur Maaike Wilts en de algemene bestuursleden Gina Rendering, Jan van der Wal en Henk Koops. Samen gaan zij zich de komende jaren bezighouden met diverse toekomstplannen, zoals AED-bereikbaarheid, afronding van het fietspad langs de Barlagerweg en de verkeerssituatie bij de rotonde in Vlagtwedde en de ingang naar winkelcentrum De Foeke.

Projecten

In de loop der jaren van Opheikens’ lidmaatschap droeg de Vereniging van Dorpsbelangen in belangrijke mate bij aan diverse projecten. Denk hierbij aan de realisatie van een park op het voormalige terrein van openbare basisschool De Clockeslach aan de Schoolstraat, de plaatsing van reflecterende huisnummerpaaltjes in het buitengebied en de realisatie van fruitgaard De Appelhof aan de Wischmei, met uitzicht op een prachtig natuurgebied.

Schakel

Naast bijdragen aan deze grotere dorpsprojecten heeft Vereniging van Dorpsbelangen nog een taak, die volgens Opheikens minstens even belangrijk is: “Wij zijn de schakel tussen het dorp en de gemeente. Als zodanig zijn wij voor alle Vlagtwedders het eerste aanspreekpunt over zaken die het dorp aangaan, vooral kleine dingen zoals de welbekende stoeptegel die los ligt. Inwoners van het dorp kennen de bestuursleden, komen ze tegen op straat of in de supermarkt en spreken ze vaak terloops even aan. Daarom is het van groot belang dat je als Dorpsbelangenvereniging bekend, zichtbaar en direct aanspreekbaar bent. Want zo even terloops op straat hoor je vaak veel meer dan via officiële kanalen of besprekingen. Niet alleen voor de burger, maar zeker ook voor het gemeentebestuur en de raad is de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde een belangrijk aanspreekpunt en vraagbaak betreffende zaken die expliciet ons dorp aangaan.”

 

18 of 34 jaar

Tot slot nog even de vraag hoe lang Opheikens het bestuurswerk voor de Vereniging van Dorpsbelangen heeft gedaan: “Daarover lopen de meningen wat uiteen. Op papier ben ik sinds 2000 bestuurslid. Maar al in 1984 werd ik lid van de redactie van toen nog dorpsblad het Lougblad. Ik weet nog goed dat wij in dat jaar kregen te horen dat de Lougbladredactieleden ook automatisch bestuurslid van Dorpsbelangen waren. En of het nou 18 jaar is of 34 jaar, feit is dat ik het werk voor Dorpsbelangen altijd met heel veel plezier heb gedaan. Het schrijven van de interviews voor het Lougblad doe ik ook nog altijd. En daar blijf ik vooralsnog gewoon mee doorgaan. Evenals met de wandelingen en excursies, want ik vind het allemaal prachtig om te doen.”

 

 

 

Reacties zijn gesloten.