Welzijn Westerwolde...We kunnen dit samen!

Home » Archief » Welzijn Westerwolde…We kunnen dit samen!

Sinds medio maart is ons land getroffen door het corona-virus, wat onze fysieke werkzaamheden in de gemeente Westerwolde heeft stilgelegd. Sindsdien werken we thuis en zijn alle activiteiten en huisbezoeken tot nader order geannuleerd. Dit heeft een grote impact op een ieder die, op wat voor manier dan ook, betrokken is bij onze organisatie. Het geeft ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Het contact met onze inwoners is de basis van ons werk. Hoe geef je je dienstverlening vorm terwijl je elkaar niet kunt ontmoeten?

We hebben niet stil gezeten. Vanaf het begin zijn er initiatieven ontstaan om onze inwoners te ondersteunen. Beeldbellen, telefoneren en WhatsAppen zijn nu de belangrijkste communicatiemiddelen. We doen ons best om initiatieven uit de wijk of buurt te verzamelen en helpen graag door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Individuele ondersteuningsvragen pakken wij op via de telefoon.

Initiatieven in de gemeente

Verschillende supermarkten uit onze gemeente hebben in samenwerking met Welzijn Westerwolde een boodschappendienst opgezet. Kwetsbare ouderen die niet in staat zijn zelf, of met behulp van hun netwerk, boodschappen te doen kunnen contact met ons opnemen. Iedere werkdag tussen 09.00 -12.00 zijn wij hiervoor bereikbaar. Wij zetten een vrijwilliger in om deze boodschappen te doen, waarna ze afgeleverd worden door de supermarkt. Iedere supermarkt hanteert andere voorwaarden. Wilt u hier meer informatie over neem dan contact met ons op.

Welzijn Westerwolde organiseert ook telefooncirkels voor alle mensen die normaliter meedoen aan activiteiten. Vrijwilligers coördineren dit en kunnen bij problemen contact opnemen met desbetreffende medewerker. Ook inwoners die niet meedoen aan activiteiten, kunnen zich aanmelden voor de telefooncirkel. Zo blijven we verbonden met elkaar en waar nodig bieden we ondersteuning.

Kinderen, jongeren en gezinnen

In deze tijd kan het gezinsleven danig op de proef gesteld worden. De kinderen zijn meer thuis en dit vraagt andere vaardigheden van u. In plaats van alleen ouder, bent u ook ‘leerkracht’ (en thuiswerker) geworden. Langzaam gaan de scholen en sportverenigingen weer meer open. Heeft u behoefte aan een luisterend oor en/of het meedenken in opvoedsituaties? Neem contact met ons op.

Onze jongerenwerkers kunnen helaas de jeugdsozen nog niet open doen, maar onderhouden wel op andere (digitale) manieren het contact met onze jongeren in de gemeente. Tevens onderhouden wij contacten met de scholen in onze gemeente om het welzijn van onze kinderen en jongeren te monitoren.

Financiële vragen

De corona-crisis heeft voor vele sectoren en bedrijven (ernstige) financiële gevolgen. Misschien bent u ontslagen, kunt u niet of minder werken of ondervindt u op een andere manier financiële problemen. Onze sociaal raadsman/vrouw kan met u kijken wat de mogelijkheden zijn om uw situatie te verbeteren. Ook voor financiële problemen buiten corona om mag u natuurlijk contact met ons opnemen.

Iets doen voor een ander

Wilt u graag iets betekenen voor uw omgeving? Meldt u zich bij ons aan. In overleg zorgen we ervoor dat uw hulp geen extra gevaar oplevert voor uzelf of voor degene voor wie u iets doet. Ook in uw eigen omgeving kunt u het verschil maken. Vraag hoe het gaat aan die alleenstaande man of vrouw in uw straat, of doe een kaartje op de bus voor iemand die ziek of eenzaam is.

Hoe kunt u ons bereiken?

Welzijn Westerwolde is iedere werkdag te bereiken tussen 09.00 – 12.00 op het telefoonnummer: 0599-582460. Heeft u een (hulp)vraag, een idee voor een activiteit, wilt u vrijwilliger worden of maakt u zich zorgen om iemand? Neem contact met ons op! Wij denken graag met u mee.

E-mail: info@welzijnwesterwolde.nl

www.welzijnwesterwolde.nl

Reacties zijn gesloten.