VERKIEZING VAN “DE BESTE ELF VAN DE V.V. WESTERWOLDE” ZIT EROP

Home » Sport in de regio » VERKIEZING VAN “DE BESTE ELF VAN DE V.V. WESTERWOLDE” ZIT EROP

Vlagtwedde: Vorige week was het binnen de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” in de dertiende en laatste stemronde de beurt aan de beste trainer van de zondagafdeling door de jaren heen. Een “nominatiecommissie”, bestaande uit vijf personen met een lang verleden bij de v.v. Westerwolde, had de week daarvoor namen van verschillende trainers aangedragen. Totaal negen oefenmeesters werden er genomineerd, waarvan er twee meer dan één nominatie hadden. Zij deden dus mee in de stemronde. Na 66 stemmen (iets meer dan de voorgaande weken) bleek dat Loek Swarts van deze twee de meeste stemmen had verzameld en zich dus de beste trainer van de zondagafdeling mag noemen. De twee genomineerde trainers kwamen tot de volgende score:


Loek Swarts                (71,8 % van de stemmen)

Wubbie Smeins            (28,8 % van de stemmen)

Samenvattend kunnen we dus constateren dat Jan Waalkens (zaterdagafdeling) en Loek Swarts (zondagafdeling) de afgelopen weken zijn verkozen tot de beste trainers van de v.v. Westerwolde door de jaren heen.

Een en ander betekent dus dat de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” erop zit. Dertien weken lang zijn er nominaties en stemmen uitgebracht op spelers die (zonder de vele niet genomineerde spelers en trainers tekort te doen) in het bijna 65-jarig bestaan van de vereniging voor velen een rol van betekenis hebben gespeeld. Al met al is er een prachtig representatief elftal met daarbij trainers uit de bus gerold. Discussies met betrekking tot dit verkozen elftal zullen er altijd blijven. Hopelijk is het samenstellen van een schaduwelf (zie bijlage) vanuit de stemrondes voor velen een pleister op de wonde. Wel hoopt de organisatie met deze verkiezing onze plaatselijke voetbalvereniging nog meer op de kaart te hebben gezet dan al het geval was.
Iedereen die medewerking aan deze verkiezing heeft verleend in de vorm van o.a. nomineren, stemmen, “commentaar” leveren en online zetten van de stemrondes, willen we daarvoor hartelijk bedanken. Alle verkozen spelers en trainers willen we nogmaals van harte feliciteren met hun uitverkiezing. Bijgevoegde documenten geven een samenvatting en een kleine analyse van een poging om in dertien weken tot een uniek Westerwolds elftal te komen in een periode die historisch hoofdzakelijk gekenmerkt zal worden door een groot en problematisch coronavirus.

Wat velen zich gedurende de dertien achter ons liggende weken hebben afgevraagd is, hoe de nominaties tot stand kwamen. De “nominatiecommissie”, bestaande uit vijf personen met een lang verleden bij de v.v. Westerwolde zoals we dat steeds aangegeven hebben, leverde aanvankelijk per persoon iedere week drie of vier namen van spelers in en naderhand ook de namen van de in hun ogen beste trainers uit de geschiedenis van Westerwolde. Vanuit de nominaties werden de namen voor de stemronde vastgesteld en kon er dus een week lang een stem worden uitgebracht. Dit is per stemronde gemiddeld 70,9 keer gebeurd. Omdat niet alle leden van deze nominatiecommissie de behoefte hebben met naam te worden genoemd, blijft het voor sommigen nog even gissen wie deze bijdrage in de vorm van nomineren aan “De beste elf van de v.v. Westerwolde” hebben geleverd ……….. Aan deze vijf personen zijn we dan ook veel dank verschuldigd door de moeilijke taak van nomineren op zich te nemen. Maar onafhankelijk van elkaar slaagde men er steeds weer in tal van namen aan te leveren die ervoor zorgden dat er voldoende overlapping was om tot een leuke stemronde te komen. Het was geen gemakkelijke taak, maar men is met verve geslaagd …… !


– “De beste elf van de v.v. Westerwolde”- Samenvatting / analyse “De beste elf van de v.v. Westerwolde”
—————————————————-Samenvatting / analyse
Bij de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” werden er dus totaal  129 spelers / trainers genomineerd voor de verschillende posities in het elftal / trainersposten; omdat bepaalde spelers (ook als trainer) vaker werden genomineerd, waren er 87 zgn. “unieke” nominaties.
Bij de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” werden er totaal 922 stemmen uitgebracht, hetgeen neerkomt op een gemiddeld aantal stemmen van 70,9 per ronde. Het vaakst werd er gestemd op de positie van linkermiddenvelder (127 keer) en het minste aantal stemmen waren er voor de rechts- en linksback (47 keer).


“DE BESTE ELF VAN DE V.V. WESTERWOLDE”- TRAINERS:   LOEK SWARTS / JAN WAALKENS
DOEL: Henk Hebers jr.VERDEDIGERS: Hennie Eibergen – Geert Santing – Leo Teuben – Elroy v.d. WestMIDDENVELDERS: Eddy Opheikens – Bert Meijer – Kevin v.d. LaanAANVALLERS: Geert Meijer – Piet Boekelo  –  Klaas Bos

“DE BESTE SCHADUWELF VAN DE V.V. WESTERWOLDE” – TRAINERS: GEORGE IN ’T VELD / WUBBIE SMEINS
DOEL: Gerrie HeidekampVERDEDIGERS: Henk Bulder – Rik te Velde – Ewald Kuiper – Jan HulsMIDDENVELDERS: Reiny van Hateren – Reinald Begeman – Loek SwartsAANVALLERS: Harry Waalkens –  Willy Volders – Willem Eelsing

Reacties zijn gesloten.