Vanaf 2021 nieuw afvalbeleid voor de gemeente. Wat verandert er?

Home » Archief » Vanaf 2021 nieuw afvalbeleid voor de gemeente. Wat verandert er?

Woensdag 26 augustus stemde de gemeenteraad in met een nieuw afvalbeleid voor 2021-2026. Het nieuwe afvalbeleid brengt een aantal veranderingen met zich mee. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Nascheiding PMD

Vanaf 1 januari 2021 hoeft u uw plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD-afval) niet meer gescheiden in te zamelen. U kunt uw plastic dan samen met uw restafval in uw grijze container doen. Het PMD-afval wordt door de afvalverwerker gescheiden van uw restafval. Hierdoor kunnen er meer grondstoffen uit het afval worden gehaald. Tot 1 januari moet u echter uw plastic nog wel blijven scheiden!

  • Uw oranje PMD-container hoeft u vanaf 2021 niet meer te gebruiken. De gemeente haalt deze bij u op. Hierover krijgt u later een brief.
  • Uw grijze container kunt u, net als uw groene container, vanaf 2021 iedere twee weken aanbieden.
  • U betaalt volgend jaar één vast bedrag voor afval. De hoogte van dit bedrag stelt de gemeenteraad in november vast in de Verordening Afvalstoffenheffing.
  • Alle containers worden in het begin van 2021 vervangen door containers met een kraag en een chip. Later dit jaar kunt u zelf het formaat van uw groene container kiezen. Wilt u uw oude container houden om bijvoorbeeld te gebruiken voor oud papier? Dan mag dat.
  • De inzamelroutes worden aangepast. Eind dit jaar leest u in op de digitale afvalkalender op welke dagen u uw containers aan de weg kunt zetten.
  • In Ter Apel komt een tijdelijke milieustraat aan de Nulweg. De milieustraat aan de Heembadweg in Ter Apel is vanaf 2021 niet meer in gebruik. Neemt u uw milieupas mee als u uw afval naar de milieustraat brengt?

Pilot met PMD-containers

Wilt u in 2021 toch graag uw PMD blijven scheiden? Dat kan! De gemeente voert de komende twee jaren een pilot uit waarbij in alle dorpskernen PMD-containers komen. Hier kunt u uw gescheiden PMD-afval, in afgesloten plastic zakken, heen brengen.

Waarom PMD niet meer aan de bron scheiden?

Sinds een aantal jaren moet u uw PMD-afval scheiden. Wij hebben geconstateerd dat er nog te veel vervuiling in de PMD-containers wordt aangetroffen. Hoewel veel inwoners hun afval goed scheiden, blijkt over het algemeen het scheiden van PMD lastig. Gevolg is dat het vervuilde PMD alsnog samen met het restafval moet worden verbrand. Dit is kostbaar en slecht voor het milieu. Met nascheiding kan er, dankzij steeds betere scheidingstechnieken, meer PMD uit het restafval worden gehaald. Dit is beter voor het milieu. Bovendien zijn er in Europa afspraken gemaakt dat er minder plastic geproduceerd moet worden. Hierdoor is te verwachten dat we in de toekomst minder PMD-afval hebben.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

De komende periode zijn wij druk bezig met de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Wij informeren u regelmatig over de voortgang en de planning. Zodra wij iets van u verwachten, berichten wij u persoonlijk. Houd ook onze website en facebookpagina in de gaten voor de actuele informatie. Heeft u tussentijds vragen? Neem dan contact met ons op via gemeente@westerwolde.nl of tel. (0599) 32 02 20.

Reacties zijn gesloten.