Provinciale bijdrage voor centrumplan Ter Apel

Home » Archief » Provinciale bijdrage voor centrumplan Ter Apel

De provincie Groningen verstrekt een subsidie van € 16.450 aan de gemeente Westerwolde voor de ontwikkeling van het centrumplan Ter Apel. De gemeente Westerwolde stelt samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en inwoners een centrumplan voor Ter Apel op. Dit plan schetst een duidelijke koers naar een toekomstbestendige inrichting van het winkelcentrum en geeft met heldere en flexibele spelregels ruimte aan initiatieven vanuit de markt.

Sterk en vitaal winkelcentrum belangrijk voor leefbaarheid

Een sterk en vitaal winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van Ter Apel. Er zijn op dit moment diverse maatschappelijke trends die op het centrum afkomen, zoals vergrijzing, klimaatverandering, veranderd koopgedrag en verschuivingen in mobiliteit. Deze ontwikkelingen hebben effect op de openbare inrichting en de bebouwing in het centrum. De gemeente Westerwolde hoopt met het centrumplan de komende jaren de sleutel in handen te hebben voor een sterk en vitaal winkelcentrum. Al eerder heeft de provincie de gemeente Westerwolde een bijdrage verleend voor de ontwikkeling van een breed gedragen detailhandelsvisie. Als uitvoering hiervan wordt een volgende stap gezet om gezamenlijk met betrokkenen te komen tot een toekomstbestendig centrum van Ter Apel.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “De uitstraling en sfeer van winkelgebieden is van grote betekenis voor de leefbaarheid. Het centrum is de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Belangrijk is dat dit nú wordt opgepakt, waardoor we die leefbaarheid een belangrijke impuls geven.”

Wethouder Bart Huizing namens het college: “Het centrum van Ter Apel staat er over het algemeen goed voor, maar onderzoeken tonen ook aan dat de beleving en inrichting van het centrum veel beter kunnen. Inwoners, ondernemers en ontwikkelaars komen de laatste tijd steeds vaker met initiatieven en goede ideeën om het centrum te verbeteren. Ik vind het heel mooi om te zien dat deze mensen actief met ons mee willen denken en zich medeverantwoordelijk voelen voor het succes van Ter Apel. We willen de initiatieven graag faciliteren en de dynamiek benutten om het centrum als geheel te verbeteren. We zijn dan ook blij dat de provincie het belang van vitale winkelcentra onderstreept en ons hierin ondersteunt.”

Subsidieregeling Retailagenda

De bijdrage van de provincie komt uit de subsidieregeling Retailagenda, waarmee de provincie Groningen gemeenten ondersteunt bij de ontwikkeling van winkelgebieden.

Reacties zijn gesloten.