Open brief van burgemeester Jaap Velema aan de inwoners van zijn gemeente Westerwolde

Home » Archief » Open brief van burgemeester Jaap Velema aan de inwoners van zijn gemeente Westerwolde

Beste inwoners van Westerwolde,

Het gaat niet goed!

Westerwolde doet in onze provincie bovenin mee in het lijstje van gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Dit is een gevaarlijk lijstje waar we niet in willen staan! Maar helaas neemt het aantal coronabesmettingen in onze gemeente, en in de gemeenten om ons heen, de afgelopen weken fors toe. Ook het aantal mensen dat met ernstige klachten in de ziekenhuizen in onze regio moet worden opgenomen, loopt op. Dit baart mij grote zorgen!

Het gaat niet goed! En als we ons met elkaar niet aan de maatregelen houden gaat het helemaal fout. Ik zie dat velen van u en onze ondernemers heel goed hun best doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Helaas blijkt dat niet voldoende. Dat is frustrerend, maar blijf alstublieft uw verantwoordelijkheid nemen en hou vol! Ik besef me heel goed dat de maatregelen ingrijpend zijn en een enorme invloed hebben op ons dagelijks leven en daarmee ook op onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De neiging is groot om in deze moeilijke tijden elkaar thuis op te zoeken. Thuis lijkt het veilig maar in de praktijk blijkt dat het overgrote merendeel van de besmettingen plaatsvindt in de thuissituatie. Doe dat dus niet. We kunnen nu niet anders dan alles op alles zetten om het virus in te dammen.

Wanneer ik met inwoners en ondernemers spreek, hoor ik dat de meningen uiteen lopen. Over de maatregelen, mondkapjes, wel of niet op bezoek bij kwetsbaren, hoeveel mensen in een kerk mogen en waarom onze restaurants en cafés wederom de dupe zijn. Begrijpelijk. En toch… zolang er geen vaccin is tegen het coronavirus, kunnen we niet anders dan onszelf beperkingen opleggen. Samen hebben we, met hoe we ons binnens- en buitenshuis gedragen, de sleutel in handen om het coronavirus onder controle te krijgen. U en ik moeten er samen voor zorgen dat het aantal besmettingen afneemt zodat bijvoorbeeld de zorg niet verder onder druk komt te staan. We doen het voor onze dierbaren, het zorgpersoneel, voor uw kwetsbare vriendin of buurman, voor onze Westerwoldse ondernemers. We doen het om te voorkomen dat de samenleving opnieuw tot stilstand komt.

Houd u daarom aan de hygiënerichtlijnen. Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Vermijd drukte en geef de ander de ruimte en zoek elkaar niet op! Ik vraag u om het dringende advies op te volgen om in publieke binnenruimten zoals winkels, cafés en restaurants (open voor afhalen), musea en overheidsgebouwen een mondkapje te dragen. In onze gemeentelijke gebouwen doen we dat zelf ook en vragen we onze bezoekers om ook een mondkapje te dragen.

Let op elkaar, zorg voor elkaar.

Heel veel sterkte,Jaap VelemaBurgemeester gemeente Westerwolde

Reacties zijn gesloten.