Oorlogsverhalenboek ‘De muren hebben oren’

Home » Archief » Oorlogsverhalenboek ‘De muren hebben oren’

Al ruim 75 jaar leven we in vrijheid. De groep mensen die de Tweede wereldoorlog nog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. Chonda Luring heeft de laatste generatie getuigen, die de oorlogsjaren in Onstwedde hebben doorgemaakt, geïnterviewd. Op basis daarvan schreef ze 40 verhalen, die in april in boekvorm zullen verschijnen.

“De muren hebben oren”

Het boek neemt de lezers mee in verhalen van onderduik en verzet, arrestatie en wegvoering, moord en brand, ‘hongerkinderen’ en ‘Helgolanders’, burenhulp en naastenliefde. De titel van het boek ‘De muren hebben oren’ komt uit een verhaal. Het was een vaak herhaalde uitspraak van de vader van een van de geïnterviewden. Wat je zei kon door verkeerde mensen worden opgepikt. “Die uitdrukking is dus heel kenmerkend voor de oorlogsjaren”, aldus Luring  

Tipje van de sluier

Op de dorpswebsite, www.onstwedde.info, zijn vanaf 11 januari al fragmenten van verhalen gepubliceerd om de lezers een indruk te geven van de inhoud van het boek. De rubriek ‘oorlogsverhalenboek’ zal uiteindelijk van alle 40 verhalen een tipje van de sluier oplichten. 

Herkenning

Niet alleen voor Onstwedders is het boek interessant. De verhalen zullen veel herkenning opleveren voor iedereen, die in een dorp de oorlogsjaren meemaakte of voor wie herinneringen daarover aanhoorde. De verhalen van de oudste generatie getuigen zijn nu opgeschreven en zullen niet in tijd of vergetelheid verloren gaan.     

Voorintekening

Het boek komt uit april 2021. Het is op A4-grootte, omvat 224 pagina’s en kost bij voorintekening € 25. De voorintekening loopt tm. donderdag 25 februari. Voor verzending binnen Nederland zijn er € 10 meerkosten voor verpakking en porto. Voorintekenen kan via www.onstwedde.nl.    

Reacties zijn gesloten.