Nieuwe woonafspraken in de Gemeente Westerwolde

Home » Archief » Nieuwe woonafspraken in de Gemeente Westerwolde

Gemeente Westerwolde, Bewoners Organisatie Westerwolde en woningcorporatie Acantus ondertekenden op 18 december 2019 de jaarlijkse afspraken. Voor 2020 wordt prioriteit gegeven aan nieuwbouwprojecten en de leefbaarheid en betaalbaarheid van woningen.

Terugblik 2019

Eerder dit jaar werd de pilot met de Voorzieningenwijzer afgerond. Daarnaast is een aantal woningen gerenoveerd en verduurzaamd, zoals in de Eksterstraat en de Domus Lucisstraat, beide in Ter Apel. Mooie elementen om op voort te bouwen.

Speerpunten 2020

Anita Tijsma (directeur Acantus): “Voor 2020 zijn we met de gemeente en huurdersorganisatie tot mooie afspraken gekomen. We gaan er graag mee aan de slag. Woonplezier begint bij het hebben van een goede, comfortabele woning die ook betaalbaar is. We zetten in op nieuwbouw en verduurzaming. Daarnaast kijken we in de volle breedte naar woonlasten. En omdat we graag een fijne leefomgeving voor onze huurders willen, zetten we ook in op leefbaarheid.”

 

Afspraken die in het oog springen zijn:

  • Nieuwbouw: Plannen voor nieuwe woningen zijn er o.a. in Ter Apel, Blijham, Bellingwolde en Vlagtwedde. Samen met de gemeente en huurdersorganisatie worden de plannen opgepakt.
  • De gemeente heeft afgelopen jaar haar woonvisie ontwikkeld. Op basis hiervan gaan we per kern wijkplannen ontwikkelen.
  • Voorzieningenwijzer: In 2019 is in Ter Apel gestart met de Voorzieningenwijzer. Dit is een hulpmiddel om te kunnen besparen op de vaste lasten. De gemeente en Acantus steunen deze voorziening, omdat het bijdraagt aan lastenvermindering. De eerste ervaringen zijn positief. In 2020 wordt besloten over de structurele inzet van de Voorzieningenwijzer.
  • Leefbaarheid: Acantus blijft hieraan werken. Ideeën van huurders worden in het nieuwe jaar opgehaald tijdens inspiratiesessies. Doel is om meer projecten aangedragen te krijgen en om te kijken waar gemeente en Acantus elkaar kunnen versterken.

 

Wethouder Bart Huizing is blij met het resultaat en met de nieuwe afspraken: “We zetten de samenwerking met Acantus graag voort en verwachten met deze afspraken de aantrekkelijkheid van Westerwolde als woon- en leefgebied te vergroten. We ondersteunen de inzet van Acantus op nieuwbouw en verduurzaming van harte.”

Reacties zijn gesloten.