Ontwerp-omgevingsvergunningen Zonneparken Veendijk Bellingwolde, Veenweg Ter Apel en Vloeiveldweg Vlagtwedde

Home » Archief » Ontwerp-omgevingsvergunningen Zonneparken Veendijk Bellingwolde, Veenweg Ter Apel en Vloeiveldweg Vlagtwedde

Westerwolde: Bekendmaking – ontwerp-omgevingsvergunningen Zonneparken Veendijk Bellingwolde, Veenweg Ter Apel en Vloeiveldweg Vlagtwedde
Burgemeester en wethouders van Westerwolde maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunningen te verlenen lees meer

Reacties zijn gesloten.