Dorpsvisie Vlagtwedde 2020-2030

Home » Rapportages » Dorpsvisie Vlagtwedde 2020-2030

Vlagtwedde: Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen samen met èn voor de inwoners van Vlagtwedde.

Na het samenstellen van een werkgroep van verschillende disciplines, mee-praat-sessies en een terugkoppelingsavond onder leiding van Anne Jan Toonstra is er

de afgelopen periode hard gewerkt aan de definitieve versie van de dorpsvisie.

De bedoeling was om de dorpsvisie te presenteren en uit te reiken tijdens de algemene leden vergadering van vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde.

Helaas is de algemene ledenvergadering geannuleerd i.v.m. het Corona virus en was het niet mogelijk de dorpsvisie te presenteren.

Daar het belangrijk is om de dorpsvisie te delen met de inwoners en stakeholders van Vlagtwedde is hiervoor een participatie plan opgesteld en is ervoor gekozen om dit mede digitaal te verzorgen.

Alle leden van vereniging van dorpsbelangen ontvangen de komende periode een originele versie in de brievenbus en de dorpsvisie wordt aangeboden aan de stakeholders.

De digitale versie is te vinden op https://www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl/37-dorpsvisie-vlagtwedde-2020-2030

Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is blij het document met de leden en alle stakeholders te kunnen delen en zet zich de komende jaren samen in voor de uitwerking van de punten in dit plan.

De Dorpsvisie Vlagtwedde is in samenwerking met Groninger Dorpen gerealiseerd.

Reacties zijn gesloten.