Item afbeelding

Kinderopvang Loosterheem

Uren Open:
Maandag:
7.30 - 18.00 uur
Dinsdag:
7.30 - 18.00 uur
Woensdag:
7.30 - 18.00 uur
Donderdag:
7.30 - 18.00 uur
Vrijdag:
7.30 - 18.00 uur
Contact eigenaar: Eigenaar van deze zaak?

Loosterheem is een kleinschalige, flexibele kinderopvang en richt zich op de opvang van kinderen met en zonder beperking. Het bijzondere van deze opvang is dat het hier om geïntegreerde opvang gaat, waarbij het bieden van een omgeving waar kinderen zich veilig en op hun gemak voelen en waar ze kind kunnen zijn met andere kinderen centraal staan. Het is niet een kwestie van erbij mogen zijn maar van erbij mogen horen en mee mogen doen. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze er mogen zijn.
Het doel van kinderopvang Loosterheem is het creëeren van een veilige en vertrouwde plek waar ieder kind zichzelf kan en mag zijn tussen andere kinderen. Door aan te sluiten bij het kind-zijn en de talenten van het kind te vinden, zal het kind zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Door de kleine groep is er veel ruimte voor persoonlijk contact met de kinderen. Daarnaast kunnen de kinderen profiteren van de aanwezigheid van speelkameraadjes vergelijkbaar met de situatie in een groot gezin.

 

dagopvang, buitenschoolse opvang, geintegreerde opvang, kind met beperking, kind-zijn met andere kinderen, speciale zorg, kleinschalig, persoonlijk contact, flexibel