Boerenacties via Trekkerclub Westerwolde

Home » Columns » Boerenacties via Trekkerclub Westerwolde

Door: Henk Opheikens

Hoe is het begonnen?

Wij zijn een app.-groep met Wim Ten Den, Marc Gerards en Gert Luyten als iniatiefnemers van de Trekkerclub  Westerwolde.

En toen?

De landelijke protestdag van 1 oktober kwam in zicht; naar aanleiding hiervan wilden wij naar het Provinciehuis in Groningen.

Hoe was het?

Wij vertrokken om 7.45 uur vanaf Partycentrum Rendering te Vlagtwedde, we hadden politiebegeleiding gevraagd, maar deze was met een andere groep reeds vertrokken ri Groningen.

En hoe verder?

Dus dan maar alleen en intussen waren wij met 75 trekkers, af en toe een beetje politiebegeleiding, maar eigenlijk hebben wij ons zelf gered.

En in Groningen?

Er was veel misverstand o.a. door slechte geluidsinstallatie en mede door afwachtende houding van gedeputeerde Staghouwer hadden wij als boeren gemeend aktie te voeren via een stroblazer en te dreigen om trekkers voor de deur te zetten, de sfeer werd grimmiger.

Welke gevolgen kwamen?

Het publiek werd gaandeweg anders van samenstelling, dus niet alleen boeren! Het gooien van eieren en uien was duidelijk niet door ons!

Wat was de conclusie?

Deze middag hadden wij niets bereikt, jammer!

Wat dan wel?

Er is een huiskamergesprek met Staghouwer geweest, waarvan de notulen door Staghouwer zijn goedgekeurd, het gaat om 12 standpunten!

Wat is er nog meer?

Wij hadden op 4 november j.l. met vertegenwoordigers van alle sektoren binnen de agrarische sector een vergadering belegd; enkele punten zijn naar voren gehaald, die donderdag a.s. (7 november) worden overhandigd.

Resultaat?

Staghouwer was er niet, beleidsmedewerkers wel, maar wij hebben de zaal verlaten!!

En nu?

Wij hebben dringend een verzoek gedaan om voor dinsdag 12 november a.s. de ingediende vragen te beantwoorden!

Boerenacties via Trekkerclub Westerwolde  (deel 2)

Is er nieuws?

Ja, woensdag 13 november kwamen de antwoorden via e-mail tot ons;

’s avonds hebben we vergaderd bij van der Valk-Zuidbroek met Landbouw Collectief Groningen, waar ook wij (Trekkerclub Westerwolde onder vallen.

En verder?

Op 28 november is er advies gekomen: de beleidregels op Provinciaal niveau zullen versoepelen; maar de praktijk op dit moment is: geen steek verder!

Intussen is er wat gebeurd?

Op 25 november is de Trekkerclub met 60 tractoren bij Winschoten bij de A7 samen gekomen om: steun te betuigen aan het Landelijk Collectief en als waarschuwing! Dit was van 12.30uur tot 14.00uur en wij werden goed verzorgd: koffie met koek, snert en warme gehaktballen!

Het Landelijk Collectief had een onderhoud met minister Schouten en het Ministerie LNV.

Wat is nu het antwoord?

10 december komt er iets, maar wat?

Er gebeurt nog meer?

Ja, op 10 december houden wij een gezellige avond met Henk Bleker;

We rekenen op veel mensen, de teller staat op 105 (3-’12)

Heb je nog een mededeling?

Ja, ze zijn nog niet van ons af en er volgen hardere acties in samenwerking met andere sectoren!

Reacties zijn gesloten.