Winternummer Terra Westerwolda verschenen (dec 2018)

De nieuwe Terra Westerwolda is weer te koop! De leden van de Historische Vereniging Westerwolde (HVW) ontvingen het winternummer al per post. Het blad is nu ook weer verkrijgbaar bij verschillende (boek)winkels in de regio.  

Jip en Janneke in Harpel

In dit nummer o.a. een groot interview van Hans ter Heijden met Doede Bruinsma (1926). Hij bracht zijn jeugd door in Harpel en al trok Doede toen hij begin twintig was de wijde wereld in, hij voelt zich nog altijd verbonden met dit dorp. Rond 2000 publiceerde hij op de website van Harpel in het Gronings jeugdherinneringen onder de titel ‘Van Loug en Laand’. Als kind had hij met zijn buurmeisje Hilvertje een ‘Jip-en-Jannekeverhouding’. Kunstschilder Geert Schreuder liet zich door deze ontboezeming inspireren en maakte er een fraaie illustratie bij, die ook de cover siert. 

Lees meer

Kees Stip in Westerwolde

Dichter Kees Stip in Westerwolde (4)

Tijdens zijn Westerwoldse jaren schreef Kees Stip ook nog wel eens een dierenversje à la Trijntje Fop. In deze periode waren veel van zijn teksten echter kritisch van aard. Wat altijd bleef, was de humor. Ook was Stip een visionair: al in 1991 voorzag hij de ellende die de gaswinning in Groningen zou veroorzaken. De aimabele ‘lichte letterheer’ stierf in 2001.

 

door Hans ter Heijden

Lees meer