Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen Bellingwolde na 185 jaar nog altijd springlevend

BELLINGWOLDE – Maarten van Rossem, Ben Feringa,  Geert Mak, Ben Woldring, Wim Anker, Twan Huys en Jan Pronk. Het zijn sprekers van naam die volle zalen trokken en trekken in Bellingwolde. Ze spreken er op uitnodiging van Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Al 185 jaar is dit departement van de gelijknamige landelijke organisatie actief in het dorp. En nog altijd is het springlevend: de ledenadministratie telt ruim 300 leden waarvan ongeveer een derde van (ver) buiten de dorpsgrenzen komt. ‘Het Nut’ is een begrip met grote historische waarde. Secretaris Stoffer Waalkens vertelt over ‘het nut van Het Nut’: “Ons programma is interessant voor iedereen van jong tot oud.”

In 1997 trad Waalkens toe tot het bestuur. Het Nut Bellingwolde telde toen nog vijftig leden. De hamvraag was toen: wat gaan we doen: de stekker eruit of proberen nieuw elan te vinden? Dat laatste werd de uitdaging. De missie slaagde, het ledental liep in de jaren daarna op tot ver boven de 300. “In de huidige maatschappij moet je écht iets te bieden hebben, daarom gingen wij ons inzetten om bijzondere sprekers naar onze Nutsbijeenkomsten te halen. Geloof me, dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je behoorlijk volhardend zijn. Maar het is gelukt.”

Wat is Het Nut?

‘De Maatschappij tot Nut van het Algemeen is een laagdrempelige vereniging die een belangrijke sociale en culturele functie vervult in Bellingwolde en omliggende plaatsen’, zo omschrijft de Maatschappij het zelf. “Iedereen kan lid worden, de contributie is betaalbaar”, zegt Waalkens. Naast de contributie ontvangt Nutsdepartement Bellingwolde ook jaarlijks een financiële bijdrage van stichting Wildervank Fonds.

De landelijke vereniging werd opgericht in 1784, in de Franse tijd. Departement Bellingwolde zag het levenslicht in 1835. Het Nut Bellingwolde werd opgericht door welgestelde notabelen zoals de dominee, de hoofdonderwijzer, de dokter, de notaris en plaatselijke herenboeren. Zij zetten zich hiermee in voor de aanzienlijk minder bedeelde dorpsgenoten. Zo stimuleerden zij het onderwijs en richtten ze een bibliotheek op, zodat kinderen uit minder welgestelde gezinnen en ook volwassenen zich verder konden ontwikkelen. Met name voor een gezonde fysieke ontwikkeling van kinderen richtte Het Nut de plaatselijke gymnastiekvereniging op, die nog altijd bestaat en zelfstandig als SVI door het leven gaat.

Acantus & SNS Bank

Een kleine twee eeuwen geleden zag het Oost-Groninger dorpsleven er totaal anders uit dan nu. Veel mensen leefden in armoede, hadden geen fiets – laat staan een auto – en kwamen nauwelijks het dorp uit. Het leven was zwaar, velen woonden in krotten. Om die leefomstandigheden te verbeteren, richtte het departement een woningstichting op die zich ging inzetten voor sociale woningbouw. Zo zijn de markante ‘duivenhokken’ aan de Verbindingsweg in Veelerveen door de woningcorporatie van het Nut Bellingwolde gebouwd. Deze huizen met hun opvallende vorm bestaan nog voor een groot deel, maar zijn tegenwoordig koophuizen die door de eigenaren veelal gemoderniseerd zijn. De corporatie bestaat nog altijd, maar is al jaren zelfstandig, tegenwoordig onder de naam Acantus.

Ook richtte Het Nut de eerste bank van de regio op: de Nutsspaarbank hield periodiek zitting in Hotel Reiderland. Welgestelde Bellingwolders stelden via deze weg hun geld als lening beschikbaar voor armlastiger dorpsgenoten, die bijvoorbeeld geld nodig hadden voor de bouw van een woning. En dat tegen een betaalbaar rentetarief, geheel in lijn met de sociale drive die de leden van Het Nut hadden. Ook de Nutsspaarbank werd zelfstandig. Na diverse fusies maakt deze nu deel uit van SNS Bank.

Nutsdepartement Bellingwolde was één van de ongeveer zestig departementen die Nederland telde. Samen met de departementen Vlagtwedde, Blijham, Winschoten, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Hoogezand, Wildervank, Noordbroek en zelfs Gieten vormde Bellingwolde het district Oost-Groningen. Dit is onlangs overigens opgeheven en opgegaan in een regionaal platform.

Een nieuwe rol

Tegenwoordig speelt Het Nut een nieuwe rol in het dorpsleven. Onderwijs, huisvesting en bankzaken zijn elders geregeld. “Nu zijn wij de enige culturele vereniging in ons dorp”, vertelt Waalkens, die samen met voorzitter mevrouw Smaal-Buzeman, vice-voorzitter mevrouw Lamfers-Bos, penningmeester de heer Kaput en de algemeen bestuurslid de heer Dekker het bestuur vormt.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor een jaarlijks activiteitenprogramma, bestaande uit tien avonden met sprekers en ruimte voor sociale contacten in dorpshuis De Meet. Daarnaast zijn er de jaarlijkse toneeluitvoering en nijjoarsveziede en gaan de leden er elk jaar een dagje met de bus op uit. Dit jaar stond er voor het eerst een concert op het programma, van countryband Savannah. Maar zoals bijna overal gooide corona ook bij Het Nut Bellingwolde roet in het eten. De animo voor de activiteiten is normaal gesproken groot. Toch ziet Waalkens een kleine afname van het aantal leden de laatste jaren: “De afname door overlijden en ouderdom is groter dan de aanwas van jonge leden. Dat is spijtig, want wij bieden elk jaar een programma dat ook zeker voor jonge mensen zeer interessant is. Om de contributie hoef je het niet te laten, want die is als vanouds laag. Ook hoef je geen Bellingwolder te zijn om lid te worden, iedereen is welkom.”

Belangstellenden voor Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen Bellingwolde kunnen contact opnemen met Stoffer Waalkens via E stofferwaalkens@hetnet.nl of tel. (0597) 531665.

Secretaris Stoffer Waalkens van Nutsdepartement Bellingwolde: ‘Wij bieden een programma dat ook voor jonge mensen zeer interessant is.’ (foto Jan Johan ten Have).
Lees meer

DERDE RONDE HUISKAMERQUIZ ACTIVITEITENCOMMISSIE V.V. WESTERWOLDE VAN START

Afgelopen zaterdag is ronde drie van de “HUISKAMERQUIZ”,  georganiseerd door de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde, van start gegaan. Van de totaal 37 personen die de antwoorden op vraag 1 inleverden, stuurden 35 deelnemers vorige week de antwoorden van vraag 2 ook in. Op de zaterdagen 5 en 12 december worden de resterende rondes met twaalf vragen binnen een bepaald onderwerp online gezet.
Nu dus de derde ronde van deze quiz. Deelnemers hebben tot en met vrijdag 4 december (24.00 uur) de tijd hun antwoorden in te sturen. Iedereen kan in principe meedoen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Het insturen kan per app naar de voetbalvereniging of Harm Jan Pleiter of via de mail (hjpleiter@hetnet.nl). Men hoeft niet iedere week mee te doen; het is ook mogelijk de antwoorden voor bijvoorbeeld alleen deze week in te sturen. Maar om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen zal men toch vijf weken lang mee moeten doen. Vandaag ook het eerste overzicht van de deelnemers en de daarbij behorende tussenstand in de quiz.
Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste punten heeft behaald een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Ook is er iedere week een prijsje te verdienen door diegene die het best scoort, al dan niet na loting bepaald. Deelname kost uiteraard niets. De commissie hoopt dat veel mensen ook nu weer proberen de antwoorden op de verschillende vragen te vinden en dat deze natuurlijk ingestuurd worden. Het moge duidelijk zijn dat er bij het vinden van de antwoorden hulpbronnen mogen worden gebruikt. Na ronde 3 zullen we een tussenstand publiceren.
De Activiteitencommissie wenst iedereen veel succes met het vinden van de goede antwoorden.
Voordat er aanvraag 3 wordt begonnen, eerst even de antwoorden van vraag 2. Onderstaande dorpen uit de gemeente Westerwolde waren de antwoorden bij de afbeeldingen:

 1. Wedde (gemeentehuis)  
 2. Ter Apel (nieuwbouw RSG)  
 3. Blijham (monument bij kerk)  
 4. Bourtange (Soldatendyck)  
 5. Jipsinghuizen (o.b.s. Plaggenborg – omdat het postadres van de school Sellingen is, is deze plaatsnaam ook goed gerekend)
 6. Veele (Ruiten Aa t.h.v. Veelerweg / Jaskampenweg – Oud-Veele))  
 7. Vlagtwedde (minicamping de T-Tuin – Weite))  
 8. Vlagtwedde (bankje bij d’Appelhof)  
 9. Ter Apelkanaal (o.b.s. De Klimop)  
 10. Oudeschans (Voorstraat 28)  
 11. Sellingen (Hervormde kerk)  
 12. Oudeschans (hoek Voorstraat / Achterstraat)

De weekprijs is (na loting) gewonnen door Harmien Bruining.
De derde vraag heeft betrekking op Nederlandse winnaars van Olympische medailles. U ziet twaalf foto’s van personen die ooit één of meerdere medailles (goud, zilver en / of brons) wonnen tijdens de Olympische Spelen. Probeer uit te zoeken wat hun voor- en achternaam is en reken ook uit hoeveel Olympische medailles deze twaalf sporters gezamenlijk wonnen. Dat is antwoord 13 en moet dus ook ingeleverd worden. Stuur je antwoorden uiterlijk vrijdag 4 december in, ook al heb je misschien niet alle antwoorden gevonden. Zaterdag 5 december komt de vierde vraag online.
Antwoorden die eenmaal ingezonden zijn, kunnen niet meer worden gewijzigd.

Lees meer

Giezelbaargbloazers hebben traditiegetrouw weer het advent aangeblazen

Op zondag 29 november, de eerste adventzondag, hebben de Giezelbaargbloazers traditiegetrouw weer het advent aangeblazen bij de kerspelkerken van Westerwolde. Normaal gesproken doen ze dat bij alle vijf de kerspelkerken, maar deze zondag was er geen dienst in de kerken van Wedde en Vriescheloo. Daarom deze keer alleen bij de kerken in Sellingen, Vlagtwedde en Onstwedde. Het is gebruikelijk dat op de eerste dag dat er in de buitenlucht geblazen mag worden, in groepsverband advent wordt geblazen op een vast punt in het dorp, meestal bij een centraal gelegen waterput. De Giezelbaargbloazers hebben een aantal jaren geleden besloten dit te doen bij de vijf kerspelkerken van Westerwolde.

Dit jaar is, in verband met de Corona pandemie, pas op het laatste moment besloten deze traditie door te laten gaan. Dit is besloten in overleg met de betreffende kerkenraden.Onder normale omstandigheden werd in de kerken, voorafgaande aan de dienst, ook wel het onderstaande gedicht voorgelezen.Midwinter,Wanneer de dagen korten die zo stil naar de avond zwemen Als ganzen in een V-vlucht hun trek naar het zuiden nemen Klinkt over het verstilde veld waarin de winterrogge kiemt En langs het bos waar fel soms de hagel striemt Het monotone zwaar geluid van de midwinterhoorn Om opnieuw te melden dat Christus werd geboren

Van Elbe tot aan de IJssel klinkt het volle geluid, de roep van de midwinterhoorn Klinkt het advent verlangen, hoe zullen we U ontvangen? Het oud gebruik dat zeggen wil, na donker komt het licht De nevels trekken op met kerst, het geeft weer vergezicht Bezinning in midwintertijd onder langgerekte klanken De midwinterhoorn leert ons voor heel veel goeds te danken.

Lees meer

Het gebruik van mondkapjes vanaf 1 december

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Lees hier waar u een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje draagt en wat goede mondkapjes zijn.

Lees meer

Condoleance mogelijkheid bij het overlijden van Quincy Nobbe

Afgelopen zaterdagnacht vond de verschrikkelijke woningbrand plaats waarbij de twaalfjarige Quincy Nobbe om het leven kwam.

Voor diegenen die hun steun willen betuigen aan de familie is een ruimte ingericht in Dorpshuis De Voortgang in Wedde. Hier kunnen mensen vanaf vrijdag 27 november tot en met donderdag 3 december (met uitzondering van zondag 29 november) tussen 16.00 en 19.00 uur terecht voor het achterlaten van een boodschap van steun voor de familie. De dorpsraad zorgt ervoor dat alle steunbetuigingen bij de familie terecht komen.

Schriftelijke reacties aan de familie kunnen worden gestuurd naar: Dorpshuis De Voortgang, Kerkstraat 10 9698 AR Wedde.

Lees meer

Gemeente Westerwolde vraagt uw hulp op het stembureau bij de komende verkiezingen.

Woensdag 17 maart 2021 mag u naar de stembus. U kunt dan stemmen voor de Tweede Kamer. Voor onze 23 stembureaus zijn wij op zoek naar inwoners die willen helpen. U kunt u zich aanmelden tot 18 december 2020. Voor het meehelpen ontvangt u een vergoeding. Verder bent u verplicht een training te volgen. Meld u snel aan. Helpen op een stembureau is niet alleen heel belangrijk, maar vooral ook heel leuk! Meteen aanmelden

Hoe het werkt

Taken

De werkzaamheden op het stembureau beginnen om 7.00 uur en eindigen ’s avonds na het tellen van de stemmen. U kunt ingedeeld worden van 7.00 tot 15.00 uur of van 14.30 uur tot na de telling. Of alleen bij het tellen van de stemmen. U geeft bij het aanmelden uw voorkeur aan. De stembureaus sluiten om 21.00 uur.

Verder zorgt u als lid van een stembureau er voor dat de stemming goed verloopt:

 • U doet lichte administratieve werkzaamheden
 • U helpt met het naleven van de RIVM maatregelen

Na uw aanmelding

Wij verzamelen alle aanmeldingen en maken een indeling. Het kan zijn dat er zoveel aanmeldingen zijn, dat wij uw hulp niet nodig hebben. In januari ontvangt u een e-mail waarin staat of u bent ingedeeld. En zo ja, op welk stembureau.

Vergoeding

U ontvangt €100 voor het meehelpen op het stembureau. Als u alleen meehelpt met tellen, ontvangt u € 50.

Training

Als lid van een stembureau bent u verplicht een training te volgen. Deze training vindt plaats in februari of maart 2021. Hierover ontvangt u in januari meer informatie.

Verkiezingen en corona

Door het coronavirus nemen we extra maatregelen  om de verkiezingen volgens de richtlijnen van het RIVM te laten verlopen.

Lees meer

Zorgverzekering aanvragen via de gemeente

Wij hebben voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar Menzis. U vraagt deze verzekering aan bij Menzis. Hulp nodig bij het overstappen? Maak gebruik van het online spreekuur van Menzis. Of bel met de overstapcoach.

Hoe werkt deze verzekering?

 • De collectieve zorgverzekering is bestemd voor inwoners van de gemeente Westerwolde met een minimuminkomen
 • De gemeente Westerwolde biedt u het pakket Menzis GarantVerzorgd. Dit pakket bestaat uit een basisverzekering met een aanvullend pakket
 • Voor persoonlijke hulp belt u 088 222 40 80
 • Heeft u al een basisverzekering van Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen
 • Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar overstappen naar Menzis

Wanneer kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking als u een inkomen heeft tot maximaal 130% van het sociaal minimum, exclusief vakantiegeld. Deze netto bedragen zijn per 1 juli 2020:

 • Gehuwden/samenwonenden tot AOW-gerechtigde leeftijd maximaal € 1.868,44 per maand
 • Gehuwden/samenwonenden vanaf AOW-gerechtigde leeftijd jaar maximaal €1.984,50  per maand
 • Alleenstaanden tot AOW-gerechtigde leeftijd maximaal  €1.307,90  per maand
 • Alleenstaanden vanaf AOW-gerechtigde leeftijd maximaal €1.462,57 per maand

Het vermogen wordt niet meegerekend.

Wat voor extra’s krijg ik?

 • Korting op de verzekering, doordat de gemeente Westerwolde meebetaalt aan uw verzekering
 • Extra vergoedingen vanuit de aanvullende pakketten
 • In GarantVerzorgd 3 is ook uw eigen risico meeverzekerd (€ 385)
 • Maakt u gebruik van GarantVerzorgd 1 of 2, dan kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen
 • Eigen bijdrage CAK wordt vergoed tot een bedrag van € 300 per jaar
Lees meer

TWEEDE RONDE HUISKAMERQUIZ ACTIVITEITENCOMMISSIE V.V. WESTERWOLDE

TWEEDE RONDE HUISKAMERQUIZ ACTIVITEITENCOMMISSIE V.V. WESTERWOLDE
Nu er andermaal vanwege algemeen bekend zijnde maatregelen geen “Kantinequiz” kan plaatsvinden, organiseert de Activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde vijf weken lang opnieuw een online “Huiskamerquiz”. Vorige week zaterdag  (14 november) is de quiz met vraag 1 van start gegaan. Totaal 37 personen hebben de antwoorden op deze vraag  ingeleverd. En dat is een mooi aantal, met name gelet op de deelname aan de eerste editie van de quiz, dit voorjaar. Van deze 37 hadden 29 personen alle antwoorden goed. Afgelopen zaterdag en op de zaterdagen 28 november, 5 en 12 december worden de volgende twaalf vragen binnen een bepaald onderwerp online gezet. Nu dus de tweede ronde van deze quiz. Deelnemers hebben tot enmet vrijdag 27 november (24.00 uur) de tijd hun antwoorden in te sturen. Iedereen kan in principe meedoen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Het insturen kan per app naar de voetbalvereniging of Harm Jan Pleiter of via de mail (hjpleiter@hetnet.nl). Men hoeft niet iedere week mee te doen; het is ook mogelijk de antwoorden voor bijvoorbeeld alleen deze week in te sturen. Maar om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen zal men toch vijf weken lang mee moeten doen.
Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste punten heeft behaald een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Ook is er iedere week een prijsje te verdienen door diegene die het best scoort, al dan niet na loting bepaald. Deelname kost uiteraard niets. De commissie hoopt dat veel mensen ook nu weer proberen de antwoorden op de verschillende vragen te vinden en dat deze natuurlijk ingestuurd worden. Het moge duidelijk zijn dat er bij het vinden van de antwoorden hulpbronnen mogen worden gebruikt. Na de rondes 2 en 4 zullen we een tussenstand publiceren.
De Activiteitencommissie wenst iedereen veel succes met het vinden van de goede antwoorden.
Voordat er aanvraag 2 wordt begonnen, eerst even de antwoorden van vraag 1. De twaalf logo’s waren van de volgende voetbalclubs:

 1. Real Vallodolid
 2. Eintracht Frankfurt
 3. Manchester City FC (oud logo)
 4. Sevilla FC
 5. Norwich City FC
 6. Real Madrid CF
 7. CA Boca Juniors
 8. SL Benfica
 9. RSC Anderlecht
 10. Atletico Madrid (oud logo)
 11. CSKA Moskou
 12. Fluminense FC

De weekprijs is (na loting) gewonnen door Thom Postma.
De tweede vraag heeft betrekking op de gemeente Westerwolde. Men ziet twaalf foto’s die in of bij een bepaald dorp in de gemeente Westerwolde zijn gemaakt. Probeer uit te zoeken bij welk dorp en noteer het antwoord bij het goede nummer. Stuur je antwoorden uiterlijk vrijdag 27 november in, ook al heb je misschien niet alle antwoorden gevonden. Zaterdag 28 november komt de derde vraag online.
Antwoorden die eenmaal ingezonden zijn, kunnen niet meer worden gewijzigd.
Bijlage: Vraag 2 “HUISKAMERQUIZ” v.v. Westerwolde

Lees meer

Hoorspel maken met de Groningse bibliotheken

Biblionet Groningen is onlangs gestart met BiebLab Live, een wekelijkse uitzending voor kinderen. Op YouTube kunnen ze meedoen aan de leukste workshops en spellen. Woensdag 2 december gaan we tijdens BiebLab Live onze eigen hoorspel maken.

Woensdag 2 december gaan we ons eigen hoorspel maken! In een hoorspel vertel je een verhaal, maar gebruik je alledaags spullen om daarbij geluidseffecten te creëren. Een pak rijst dat klinkt als regen? Krantensnippers die klinken als voetstappen in het gras? Michelle en Sanne laten zien hoe je een verhaal tot leven laat komen én hoe je deze geluiden kan opnemen met je eigen geluidenmachine!  

De uitzending van BiebLab Live begint om 15.00 uur en kan je rechtstreeks volgen via youtube.com/bieblab.

BiebLab Live: wekelijkse uitzending
Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten tijdelijk niet door kunnen gaan, schakelt Biblionet Groningen over naar BiebLab, ons YouTube-kanaal voor kinderen.

Tijdens BiebLab Live kunnen kinderen iedere woensdagmiddag vanaf de bank of keukentafel meedoen aan spellen en workshops.

Lees meer