Het best bewaarde geheim van Nederland

Het essenlandschap in Westerwolde met als voorbeeld de Westeresch bij Veele

Noord-Nederland beschikt over een grote diversiteit aan landschappen. De meest bekende is wellicht wel het esdorpenlandschap met de bijzondere open akkercomplexen: de essen (gemeenschappelijke akkers). De essen in Westerwolde worden ook wel het best bewaarde geheim van Nederland genoemd. De kleine oppervlakte van Westerwolde en haar ligging (‘een uithoek’) maken deze streek een ‘ondergeschoven kind’ wat betreft landschapsonderzoek. Toch verdienen de essen in Westerwolde meer aandacht.

Tekst en foto’s: Sandra de Regt

De bewoning van Westerwolde is altijd op het beekdal gericht geweest. De Westerwoldse beekdalen vormden als het ware de spil van het oude bewoningspatroon. Toen in de streek uitgestrekte veengebieden ontstonden, bleef Westerwolde nog lang bewoond. Maar de streek raakte wel geïsoleerd. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de streek pas in de Midden IJzertijd (500 v. Chr.) werd verlaten. Vanaf de Middeleeuwen is Westerwolde opnieuw gekoloniseerd. In het beekdal heeft zich vanaf die tijd een kleinschalig en besloten esdopenlandschap ontwikkeld.

Lees meer

Vrede - Tryny de Vries

Noa ain joar van drokte en onrust-

angsten en soms veul verdrait.

Noa n joar vol muilekheden

 denk je soms—–

Hou ’t verder mout—ik wait het nait

Midden in dizze duustere doagen –

kommen de kerstdoagen  weer inzicht

doagen van vrede – vreugde – en waarmte

zuiken noar ain beetje licht

Lees meer