Laatste berichten

 

Westerwoldepad uitgebreid tot 90 kilometer lange rondwandeling

WESTERWOLDE – Het Westerwoldepad werd in 2014 geopend als 42 kilometer lange afstandswandeling van Wedderbergen naar Ter Apel. Onder de bezielende aanvoering van de nieuwe coördinatoren Henk en Carin Oosterhuis is de route aanzienlijk uitgebreid: het is nu een 90 kilometer lange rondwandeling door de pittoreske Westerwoldse landschappen, verdeeld over negen etappes. Ook nieuw: de route wordt volledig gemarkeerd. Het beheer van de paden en routebordjes is in handen van een groep van vijftien vrijwilligers.

De beekdalen van de riviertjes de Ruiten Aa, de Mussel Aa en de Westerwoldse Aa vormen de ruggengraat van het Westerwoldepad. Deze meerdaagse wandeltocht volgt zoveel mogelijk deze beekdalen die tot de mooiste van Europa behoren. Het Westerwoldepad is een initiatief van de stichting Wandelen in Westerwolde. Deze stichting beheert in totaal 40 wandelroutes verspreid over Westerwolde. Naast het Westerwoldepad zijn dit 39 kortere wandelroutes. Voor ontwikkeling en beheer van het Westerwoldepad is een speciale werkgroep in het leven geroepen.

FNV: ‘Maak van Wedeka sociaal ontwikkelbedrijf’

Verdere bezuiniging op SW-bedrijf Wedeka door de vijf betrokkengemeenten heeft mogelijk opsplitsing of zelfs sluiting van het bedrijf tot gevolg. Daarom maakt vakbond FNV Sociale Werkbedrijven zich ernstig zorgen over de 1500 medewerkers met een arbeidsbeperking. De bond roept
de gemeenten daarom op om Wedeka om te vormen tot een sociaal ontwikkelbedrijf.

Wedeka zou dan een ‘springplank’ worden voor mensen met eenarbeidsbeperking om in het reguliere bedrijfsleven aan de slag te gaan. Ook zou zo’n sociaal ontwikkelbedrijf intern passend werk kunnen bieden als vangnet voor mensen die het (even) niet lukt. Bestuurder Elanda de Boer: “Wedeka heeft de infrastructuur, de expertise, de contacten met
werkgevers, goede begeleiding voor werknemers met een arbeidsbeperking en biedt bovendien voor iedere medewerker kansen voor ontwikkeling. Hierin kunnen de gemeenten nooit ieder voor zich goed in voorzien.”

Ledenkaarten afhalen bij IJsvereniging Vlagtwedde e.o.

door Jan Johan ten Have

VLAGTWEDDE – Wie lid is of lid wil worden van ijsvereniging Vlagtwedde e.o. kan op vrijdagavond 6 of zaterdagochtend 7 november een ledenkaart komen halen. Normaal gesproken gaan vrijwilligers van de ijsvereniging langs de deuren in Vlagtwedde en omgeving om de contributie te innen, maar in verband met corona is dit momenteel niet mogelijk.

“Wij hebben overleg gevoerd met de gemeente en de veiligheidsregio. Ook hebben wij gesproken met vrijwilligers. Uit die gesprekken werd duidelijk dat actief contributie innen dit jaar geen optie is. Dat vinden wij spijtig, maar we kunnen niet anders”, zegt bestuurslid Engel Meendering van de ijsvereniging. “In plaats daarvan hebben wij twee afhaalmomenten vastgesteld. Dit gebeurt in de buitenlucht, bij onze ijskantine. Hierbij nemen wij alle geldende coronamaatregelen in acht.” lees meer

Raad Westerwolde wil heropening raadhuis Wedde voor publiek

WEDDE – De publieksbalie in het gemeentehuis in Wedde moet weer open gaan voor het publiek. Dat wil de gemeenteraad van Westerwolde. De balie was
gesloten omdat  de inrichting niet coronaproof was. Het gemeentebestuur heeft inmiddels uitgezocht dat met aanpassingen voor een bedrag van zo’n 1500 euro de balie toch open kan binnen de geldende coronarichtlijnen.
Daarmee kunnen inwoners van de gemeente ook weer in Wedde terecht voor onder meer een paspoort en rijbewijs.

Logo gemeente westerwolde

Kabinet komt met routekaart coronacrisis

LANDELIJK – Deze routekaart kent vier scenario’s, die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’. In welk scenario we belanden, hangt af van het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week. We stevenen in werkelijkheid nu hard af op het zwaarste risiconiveau, met meer dan 250 positieve testen op weekbasis. Momenteel staat de teller al op 40 per dag. klik hier voor de routekaart

Boekstart dreumesuurtje in Blijham en Vlagtwedde

BLIJHAM, VLAGTWEDDE In de maand oktober kunnen kinderen weer genieten van een heerlijk voorleesverhaal.

Er wordt tijdens de Dreumesuurtjes voorgelezen uit het grappige prentenboek ‘Één voor jou, twee voor mij’ van Jörg Mühle. Beer en wezel vinden drie heerlijke paddenstoelen in het bos. Thuis gooit wezel ze meteen in de pan. Maar dan hebben ze en probleem: drie paddenstoelen voor 2 dieren. Gelukkig komt vos net aangelopen, die ook honger heeft. Dit boekje gaat over eerlijk delen en sluit goed aan bij de beleving van je peuter.

Het Dreumesuurtje is een gezellig uurtje voor kinderen vanaf 2 jaar en hun ouders, grootouders of oppas. Tijdens dit uurtje wordt er voorgelezen, gespeeld en geknutseld. U kunt zich gratis opgeven op onze website: www.biblionetgroningen.nl/agenda

Bibliotheek Blijham: dinsdag 20 oktober van 10:00 tot 11:00 uur.

Bibliotheek Vlagtwedde: woensdag 21 oktober van 10:30- 11:30 uur.

Verlenging kampeerseizoen en verruiming kampeermiddelen

Campings en vakantieparken lijden dit jaar veel verlies door de coronacrisis. Om dit verlies te verkleinen, staan we een verruiming van het aantal kampeermiddelen per camping toe. Ook is het toegestaan het kampeerseizoen te verlengen tot april 2021. Hiervoor vraagt u eerst toestemming bij ons aan.

Voorwaarde

Voorwaarde is dat de druk op het gemeenschappelijke sanitair niet te groot wordt en de veiligheid op de camping gewaarborgd blijft.

Toestemming vragen

U heeft hiervoor wel toestemming nodig van de gemeente. Stuur een e-mail naar gemeente@westerwolde.nl, met daarin uw gegevens en die van camping. In dit verzoek vermeldt u hoeveel extra kampeerplaatsen u wenst en voor welke periode u verlenging aanvraagt.

Uitslagen 1e elftallen voetbalverenigingen in de gemeente Westerwolde

Zondag 2L

  • Veendam 1894 – ASVB 2 – 5

Zondag 3B

  • FVV – Bellingwolde 1 – 0

Zondag 3C

Zondag 4C

  • Wedde niet gespeeld voor competitie

Zondag 5D

  • De Teffer `16 – JVV 3 – 1
  • Veelerveen – Valther Boys 2 – 0

Dorpsvisie Vlagtwedde 2020-2030

VLAGTWEDDE – Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen samen met èn voor de inwoners van Vlagtwedde.
Na het samenstellen van een werkgroep van verschillende disciplines, mee-praat-sessies en een terugkoppelingsavond onder leiding van Anne Jan Toonstra is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de definitieve versie van de dorpsvisie.

De bedoeling was om de dorpsvisie te presenteren en uit te reiken tijdens de algemene leden vergadering van vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde.
Helaas is de algemene ledenvergadering geannuleerd i.v.m. het Corona virus en was het niet mogelijk de dorpsvisie te presenteren.
Daar het belangrijk is om de dorpsvisie te delen met de inwoners en stakeholders van Vlagtwedde is hiervoor een participatie plan opgesteld en is ervoor gekozen om dit mede digitaal te verzorgen.
Alle leden van vereniging van dorpsbelangen ontvangen de komende periode een originele versie in de brievenbus en de dorpsvisie wordt aangeboden aan de stakeholders.
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is blij het document met de leden en alle stakeholders te kunnen delen en zet zich de komende jaren samen in voor de uitwerking van de punten in dit plan. De Dorpsvisie Vlagtwedde is in samenwerking met Groninger Dorpen gerealiseerd.

Klik HIER voor de bladerversie van de Dorpsvisie.

Meer verhalen over mensen en gebeurtenissen in Westerwolde en directe omgeving klik hier

Westerwolder Lougblad

Deze website is een onderdeel van het ‘Westerwolder Lougblad‘, de krant voor, door en over inwoners van Westerwolde.

De krant komt 9 keer per jaar uit, daarom is niet altijd mogelijk alle aangeleverde berichten op tijd te plaatsen.

Daarom plaatsen we berichten die niet in de krant geplaatst kunnen worden plaatsen we op deze website.

De digitale krant lezen klik hier

Uw verhalen en foto`s

NL heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk te publiceren over Westerwolde.

Wij geven ‘Westerwolders’ daarom de gelegenheid hun berichten,verhalen, gedichten, foto`s, agendaberichten te laten plaatsen. Dit mag in het het grunnegers of in het ABN.

We hebben maar één voorwaarde ‘het moet te maken hebben met mensen, zaken of gebeurtenissen in Westerwolde‘.

Uw verhalen, gedichten, foto`s, video`s, agendaberichten kunt u mailen naar info@westerwolder.nl

Bedrijven index

In de bedrijvenindex kunt u zoeken naar bedrijven in onze regio.

U kunt zoeken op bedrijfsnaam, branche en plaatsnaam.

We hebben getracht in dit overzicht zo actueel mogelijk te zijn.

Mocht u ondernemer zijn en uw bedrijf staat niet of niet correct vermeld laat het ons dan weten.

klik hier voor contact of correcties https://westerwolder.nl/contact/