Laatste berichten

82 bladkorven op verschillende locaties in de gemeente Westerwolde

Vanaf 12 oktober plaatsen wij 82 bladkorven op verschillende locaties in de gemeente. In deze korven kunt u het bladafval van gemeentelijke bomen kwijt. Wij proberen alle korven regelmatig te controleren en te legen. Ziet u een volle korf, dan kunt u dit bij ons melden. Wij proberen de korf alsnog binnen 1 week te legen. Wanneer precies is afhankelijk van de beschikbaarheid van onze vrachtwagens.Meteen melden

Wat u moet weten
 • De korven staan alleen binnen de bebouwde kom. Op plekken waar we ze eenvoudig kunnen legen. Raadpleeg de lijst met bladkorven per dorp
 • De korven zijn alleen voor het blad van gemeentelijke bomen
 • Het is niet toegestaan om takken, (tuin)afval of onkruid in de korven te deponeren. Het blad uit de bladkorven kunnen wij verwerken tot bodemverbeteraar voor de landbouw, de rest niet
 • Ook medewerkers van Afeer en Wedeka ruimen van oktober tot maart voortdurend bladafval op, dit doen zij in opdracht van ons
 • Zelfgemaakte bladkorven legen wij 1 keer in december of januari lees meer

Koor Cecilia uit Blijham stopt na 101 jaar

BLIJHAM – Teruglopend ledental en de coronacrisis hebben zijn de oorzaak van dit besluit. De uitvoeringen in maart en de traditionele bloemenmarkt werden afgezegd. Deze evenementen brachten het nodige geld in laatje. Diverse leden namen om verschillende redenen afscheid. Tijdens de laatste, jaarvergadering werd besloten de vereniging op te heffen.Het contrast met februari 2019 is groot. Er werd toen enthousiast vooruitgeblikt. En dat bleek terecht leek, want de jubileumuitvoeringen waren uitverkocht. Voor de uitvoeringen werd veelvuldig gerepeteerd, maar de coronacrisis gooide dus roet in het eten.Blijham verliest een van oudste verenigingen. In het zalencentrum Het Oude Wapen, waar de repetities plaats vonden, zal het in de toekomst op donderdagavonden stilzijn.

koor febr. 2019

39 wandelroutes in de Wandelgemeente van 2020

WESTERWOLDE – Stichting Wandelen in Westerwolde heeft 39 prachtige wandelroutes uitgezet in Westerwolde*). De routes variëren in lengte van 1,5 tot 16 kilometer. Een aantal routes is ook wel te combineren tot een langere route.  Ze leiden u langs de meest bijzondere plekjes en laten u kennismaken met de verrassende natuur en de landschappen van Westerwolde.

Loopt u liever wat langere routes? Ook daarmee kunnen we u van dienst zijn. Het Westerwoldepad loopt van Wedde tot Ter Apel en is meer dan 80 kilometer lang en u kunt er meerdere dagen over doen.

Het Westerwoldepad vindt u hier.  

Soepele overgang peuteropvang naar basisschool in Westerwolde

Online

woensdag 21 oktober – 20.00 uur

Kijk mee via het Youtube kanaal van de gemeente Westerwolde

Luister mee via Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of via www. radiowesterwolde.nl

Lees hier hoe u kunt inspreken tijdens de digitale vergadering

Agendapunt

Onderwerp

 1. Opening
 2. Mededelingen raadscommissie en college
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht
 1. Burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
  1. Spreekrecht voor commissieleden
 • Bestuursrapportage

Bijlage: 

PDF05. Voorstel bestuursrapportage 2020 (PDF, 163.23 KB)

PDF05.01. Bestuursrapportage 2020 (PDF, 1.81 MB)

 • Programmabegroting 2021 gemeente Westerwolde

Bijlage: 

PDF06. Voorstel programmabegroting 2021 (PDF, 173.1 KB)

PDF06.01. Programmabegroting 2021 (PDF, 1.98 MB)

PDF06.02. Bijlagenboek 2021 (PDF, 670.81 KB)

 • Sluiting

Soepele overgang peuteropvang naar basisschool in Westerwolde

De gemeente Westerwolde heeft samen met peuteropvang aanbieders en scholen een convenant ‘voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE) geschreven en ondertekend. Daarmee zijn in Westerwolde afspraken vastgelegd voor een soepele overgang van peuteropvang naar de basisschool. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk kinderen zonder achterstand starten in groep 3 van de basisschool.

Gelijke kansen voor alle kinderen

De gemeente Westerwolde vindt het voorkomen van achterstanden in de ontwikkeling van jonge kinderen belangrijk. Daarom is peuteropvang voor alle kinderen in de gemeente voor weinig geld beschikbaar. Door goede samenwerking binnen de VVE wordt de zorg voor alle twee- tot zesjarige kinderen in Westerwolde goed geregeld. ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt.


Waarom deze afspraken?

Het convenant is opgesteld door en voor alle VVE-partners in de gemeente Westerwolde. Zo werkt iedereen met dezelfde afspraken over de overdracht van kinderen en het aanbod dat er voor peuters en kleuters moet zijn. De soepele overgang die daardoor ontstaat, is niet alleen voor kinderen prettig, maar ook voor ouders. Ouders, peuteropvang, onderwijs en de gemeente willen allemaal dat kinderen zich goed ontwikkelen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Met dit convenant is vastgelegd hoe ze dit de komende jaren doen.
Noot

Nieuw pand Autotechniek Niemeijer blikvanger in Onstwedde

door Jan Johan ten Have

ONSTWEDDE – Het is een ware blikvanger, het fraai vormgegeven nieuwe pand van Autotechniek Niemeijer in Onstwedde. Direct naast het onderkomen waarin het AutoCrew garage- & autobedrijf 9 jaar geleden begon en tot voor kort gevestigd was, verrees de afgelopen maanden het nieuwe, veel grotere bedrijfspand met markant rood kantoordeel. In het nieuwe pand is de kwaliteit en betaalbare service als vanouds. Het team van Niemeijer kan dankzij de extra ruimte nog efficiënter werken.

Eigenaar Willem Niemeijer en zijn medewerkers Henri Streuding en Robert Bleeker zijn bijzonder blij met hun nieuwe onderkomen. Met de nieuwbouw van dit prachtige pand gingen er enkele langgekoesterde wensen in vervulling: meer werkplekken, meer ruimte om efficiënter te werken, een representatieve balie voor professionele ontvangst van klanten en oog voor duurzaamheid met de bijbehorende kostenbesparing op energieverbruik. “Met ons nieuwe pand zijn wij helemaal klaar voor de toekomst”, zegt Willem. lees meer..

Gemeenten gaan met financiële regeling overlastgevende asielzoekers aanpakken

Tien gemeenten gaan de komende maanden extra aan de slag om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Er komen onder meer projecten met boa’s, toezichthouders, coaches en cameratoezicht. De gemeenten bekostigen de extra inzet met behulp van een financiële regeling die staatssecretaris Broekers-Knol beschikbaar heeft gesteld.

Deelnemende gemeenten zijn onder andere Boxmeer, Grave, Nijmegen, Venray, Cranendonck, Oisterwijk, Emmen, Westerwolde en Den Helder. Deze gemeenten kampten afgelopen tijd regelmatig met overlast en hebben nu samen met het Rijk de handen ineengeslagen. Ze kregen goedkeuring voor hun projecten. lees meer

Westerwoldepad uitgebreid tot 90 kilometer lange rondwandeling

De beekdalen van de riviertjes de Ruiten Aa, de Mussel Aa en de Westerwoldse Aa vormen de ruggengraat van het Westerwoldepad. Deze meerdaagse wandeltocht volgt zoveel mogelijk deze beekdalen die tot de mooiste van Europa behoren.

Het Westerwoldepad is een initiatief van de stichting Wandelen in Westerwolde. Deze stichting beheert in totaal 40 wandelroutes verspreid over Westerwolde. Naast het Westerwoldepad zijn dit 39 kortere wandelroutes. Voor ontwikkeling en beheer van het Westerwoldepad is een speciale werkgroep in het leven geroepen. lees meer

 

FNV: ‘Maak van Wedeka sociaal ontwikkelbedrijf’

Verdere bezuiniging op SW-bedrijf Wedeka door de vijf betrokkengemeenten heeft mogelijk opsplitsing of zelfs sluiting van het bedrijf tot gevolg. Daarom maakt vakbond FNV Sociale Werkbedrijven zich ernstig zorgen over de 1500 medewerkers met een arbeidsbeperking. De bond roept
de gemeenten daarom op om Wedeka om te vormen tot een sociaal ontwikkelbedrijf.

Wedeka zou dan een ‘springplank’ worden voor mensen met eenarbeidsbeperking om in het reguliere bedrijfsleven aan de slag te gaan. Ook zou zo’n sociaal ontwikkelbedrijf intern passend werk kunnen bieden als vangnet voor mensen die het (even) niet lukt. Bestuurder Elanda de Boer: “Wedeka heeft de infrastructuur, de expertise, de contacten met
werkgevers, goede begeleiding voor werknemers met een arbeidsbeperking en biedt bovendien voor iedere medewerker kansen voor ontwikkeling. Hierin kunnen de gemeenten nooit ieder voor zich goed in voorzien.”

 

 

Ledenkaarten afhalen bij IJsvereniging Vlagtwedde e.o.

door Jan Johan ten Have

VLAGTWEDDE – Wie lid is of lid wil worden van ijsvereniging Vlagtwedde e.o. kan op vrijdagavond 6 of zaterdagochtend 7 november een ledenkaart komen halen. Normaal gesproken gaan vrijwilligers van de ijsvereniging langs de deuren in Vlagtwedde en omgeving om de contributie te innen, maar in verband met corona is dit momenteel niet mogelijk.

“Wij hebben overleg gevoerd met de gemeente en de veiligheidsregio. Ook hebben wij gesproken met vrijwilligers. Uit die gesprekken werd duidelijk dat actief contributie innen dit jaar geen optie is. Dat vinden wij spijtig, maar we kunnen niet anders”, zegt bestuurslid Engel Meendering van de ijsvereniging. “In plaats daarvan hebben wij twee afhaalmomenten vastgesteld. Dit gebeurt in de buitenlucht, bij onze ijskantine. Hierbij nemen wij alle geldende coronamaatregelen in acht.” lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad Westerwolde wil heropening raadhuis Wedde voor publiek

WEDDE – De publieksbalie in het gemeentehuis in Wedde moet weer open gaan voor het publiek. Dat wil de gemeenteraad van Westerwolde. De balie was
gesloten omdat  de inrichting niet coronaproof was. Het gemeentebestuur heeft inmiddels uitgezocht dat met aanpassingen voor een bedrag van zo’n 1500 euro de balie toch open kan binnen de geldende coronarichtlijnen.
Daarmee kunnen inwoners van de gemeente ook weer in Wedde terecht voor onder meer een paspoort en rijbewijs.

 

 

Logo gemeente westerwolde

Kabinet komt met routekaart coronacrisis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDELIJK – Deze routekaart kent vier scenario’s, die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’. In welk scenario we belanden, hangt af van het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week. We stevenen in werkelijkheid nu hard af op het zwaarste risiconiveau, met meer dan 250 positieve testen op weekbasis. Momenteel staat de teller al op 40 per dag. klik hier voor de routekaart

 

 

Boekstart dreumesuurtje in Blijham en Vlagtwedde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJHAM, VLAGTWEDDE In de maand oktober kunnen kinderen weer genieten van een heerlijk voorleesverhaal.

Er wordt tijdens de Dreumesuurtjes voorgelezen uit het grappige prentenboek ‘Één voor jou, twee voor mij’ van Jörg Mühle. Beer en wezel vinden drie heerlijke paddenstoelen in het bos. Thuis gooit wezel ze meteen in de pan. Maar dan hebben ze en probleem: drie paddenstoelen voor 2 dieren. Gelukkig komt vos net aangelopen, die ook honger heeft. Dit boekje gaat over eerlijk delen en sluit goed aan bij de beleving van je peuter.

Het Dreumesuurtje is een gezellig uurtje voor kinderen vanaf 2 jaar en hun ouders, grootouders of oppas. Tijdens dit uurtje wordt er voorgelezen, gespeeld en geknutseld. U kunt zich gratis opgeven op onze website: www.biblionetgroningen.nl/agenda

Bibliotheek Blijham: dinsdag 20 oktober van 10:00 tot 11:00 uur.

Bibliotheek Vlagtwedde: woensdag 21 oktober van 10:30- 11:30 uur.

 

 

 

 

Verlenging kampeerseizoen en verruiming kampeermiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campings en vakantieparken lijden dit jaar veel verlies door de coronacrisis. Om dit verlies te verkleinen, staan we een verruiming van het aantal kampeermiddelen per camping toe. Ook is het toegestaan het kampeerseizoen te verlengen tot april 2021. Hiervoor vraagt u eerst toestemming bij ons aan.

Voorwaarde

Voorwaarde is dat de druk op het gemeenschappelijke sanitair niet te groot wordt en de veiligheid op de camping gewaarborgd blijft.

Toestemming vragen

U heeft hiervoor wel toestemming nodig van de gemeente. Stuur een e-mail naar gemeente@westerwolde.nl, met daarin uw gegevens en die van camping. In dit verzoek vermeldt u hoeveel extra kampeerplaatsen u wenst en voor welke periode u verlenging aanvraagt.

 

 

Uitslagen 1e elftallen voetbalverenigingen in de gemeente Westerwolde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 2L

 • Veendam 1894 – ASVB 2 – 5

Zondag 3B

 • FVV – Bellingwolde 1 – 0

Zondag 3C

Zondag 4C

 • Wedde niet gespeeld voor competitie

Zondag 5D

 • De Teffer `16 – JVV 3 – 1
 • Veelerveen – Valther Boys 2 – 0

 

 

Dorpsvisie Vlagtwedde 2020-2030

 

VLAGTWEDDE – Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen samen met èn voor de inwoners van Vlagtwedde.
Na het samenstellen van een werkgroep van verschillende disciplines, mee-praat-sessies en een terugkoppelingsavond onder leiding van Anne Jan Toonstra is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de definitieve versie van de dorpsvisie.

De bedoeling was om de dorpsvisie te presenteren en uit te reiken tijdens de algemene leden vergadering van vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde.
Helaas is de algemene ledenvergadering geannuleerd i.v.m. het Corona virus en was het niet mogelijk de dorpsvisie te presenteren.
Daar het belangrijk is om de dorpsvisie te delen met de inwoners en stakeholders van Vlagtwedde is hiervoor een participatie plan opgesteld en is ervoor gekozen om dit mede digitaal te verzorgen.
Alle leden van vereniging van dorpsbelangen ontvangen de komende periode een originele versie in de brievenbus en de dorpsvisie wordt aangeboden aan de stakeholders.
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is blij het document met de leden en alle stakeholders te kunnen delen en zet zich de komende jaren samen in voor de uitwerking van de punten in dit plan. De Dorpsvisie Vlagtwedde is in samenwerking met Groninger Dorpen gerealiseerd.

Klik HIER voor de bladerversie van de Dorpsvisie.

 

 

Meer verhalen over mensen en gebeurtenissen in Westerwolde en directe omgeving  klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Westerwolder Lougblad

Deze website is een onderdeel van het ‘Westerwolder Lougblad‘, de krant voor, door en over inwoners van Westerwolde.

De krant komt 9 keer per jaar
uit, daarom is niet altijd mogelijk alle aangeleverde berichten op tijd te
plaatsen.

Daarom plaatsen we berichten die
niet in de krant geplaatst kunnen worden plaatsen we op deze website.

De digitale krant lezen klik hier


 

 

 

 

Uw verhalen en foto`s

NL heeft zich ten doel gesteld
zoveel mogelijk te publiceren over Westerwolde.

Wij geven ‘Westerwolders’ daarom
de gelegenheid hun berichten,verhalen, gedichten, foto`s, agendaberichten te
laten plaatsen. Dit mag in het het grunnegers of in het ABN.

We hebben maar één voorwaarde ‘het
moet te maken hebben met mensen, zaken of gebeurtenissen in Westerwolde
‘.

Uw verhalen, gedichten, foto`s,
video`s, agendaberichten kunt u mailen naar info@westerwolder.nl


 

 

 

 

Bedrijven index

In de bedrijvenindex kunt u zoeken
naar bedrijven in onze regio.

U kunt zoeken op bedrijfsnaam,
branche en plaatsnaam.

We hebben getracht in dit
overzicht zo actueel mogelijk te zijn.

Mocht u ondernemer zijn en uw
bedrijf staat niet of niet correct vermeld laat het ons dan weten.

klik
hier voor contact of correcties https://westerwolder.nl/contact/