Laatste berichten


Westerwolde: In maart zouden de leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen in Westerwolde samen met Alex Vissering en Olaf Vos Groninger liedjes zingen op het Grunneger Laidjes festival tijdens de Grunneger Weke. Ze hebben hier flink voor geoefend maar helaas kon het optreden door corona niet doorgaan. Nu hebben de kinderen samen met Alex en Olaf een filmpje opgenomen. Hiermee willen ze alle Westerwolders toezingen en hen een hart onder de riem steken in deze bizarre tijd.

Verkiezing van ‘de beste elf van de v.v. Westerwolde’ zit erop.

Vlagtwedde: Vorige week was het binnen de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” in de dertiende en laatste stemronde de beurt aan de beste trainer van de zondagafdeling door de jaren heen. Een “nominatiecommissie”, bestaande uit vijf personen met een lang verleden bij de v.v. Westerwolde, had de week daarvoor namen van verschillende trainers aangedragen. Totaal negen oefenmeesters werden er genomineerd, waarvan er twee meer dan één nominatie hadden. Zij deden dus mee in de stemronde. Na 66 stemmen (iets meer dan de voorgaande weken) bleek dat Loek Swarts van deze twee de meeste stemmen had verzameld en zich dus de beste trainer van de zondagafdeling mag noemen. lees meer

Dorpsvisie Vlagtwedde

Vlagtwedde: Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen samen met èn voor de inwoners van Vlagtwedde.

Na het samenstellen van een werkgroep van verschillende disciplines, mee-praat-sessies en een terugkoppelingsavond onder leiding van Anne Jan Toonstra is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de definitieve versie van de dorpsvisie.

De bedoeling was om de dorpsvisie te presenteren en uit te reiken tijdens de algemene leden vergadering van vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Helaas is de algemene ledenvergadering geannuleerd i.v.m. het Corona virus en was het niet mogelijk de dorpsvisie te presenteren.

Daar het belangrijk is om de dorpsvisie te delen met de inwoners en stakeholders van Vlagtwedde is hiervoor een participatie plan opgesteld en is ervoor gekozen om dit mede digitaal te verzorgen. lees meer

Fusie tussen Stichting Kinderopvang KiWi en Stichting Rzijn

Westerwold – Winschoten – De fusie tussen Stichting Kinderopvang KiWi en Stichting Rzijn zou per 1 april al een feit zijn geweest, als corona geen roet in het eten had gegooid. Dat de organisaties per 1 juli alsnog samengaan stemt beide besturen zeer tevreden. Op 1 juli draagt Grietje Wigchers het management van Rzijn over aan Henriëtte Beukema, directeur van KiWi. Vanaf dat moment zijn de bestuursleden van beide organisaties gezamenlijk verantwoordelijk voor alle locaties van KiWi en Rzijn. Beukema: “Hiermee ontstaat een krachtige organisatie en waarborgen we de toekomst van kwalitatief goede kinderopvang in Zuidoost-Groningen: van Dollard tot Ter Apel en van Scheemda tot Bourtange”. lees meer

Energiekunst geeft duurzame energie artistieke vorm voor unieke locaties.

Smeerling / Veele: Energiekunst geeft duurzame energie artistieke vorm voor unieke locaties. Er zijn van die locaties waar je niet zomaar even een serie zonnepanelen op het dak legt of op de grond plaatst. Denk bijvoorbeeld aan burchten, monumentale panden, landgoederen, beschermde dorpsgezichten en natuurgebieden. Maar ook op deze locaties is duurzame energievoorziening een issue. Vanuit die gedachte heeft siersmeedkunstenaar Willy Oosterveld uit Veele het concept Energiekunst bedacht en ontwikkeld. Een pilotopstelling is tijdens Westerwolde Rijgt tijdelijk te zien bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. door Jan Johan ten Have lees meer

Het best bewaarde geheim van Nederland. ‘Het essenlandschap in Westerwolde met als voorbeeld de Westeresch bij Veele‘.

Het best bewaarde geheim van Nederland. Het essenlandschap in Westerwolde met als voorbeeld de Westeresch bij Veele. Noord-Nederland beschikt over een grote diversiteit aan landschappen. De meest bekende is wellicht wel het esdorpenlandschap met de bijzondere open akkercomplexen: de essen (gemeenschappelijke akkers). De essen in Westerwolde worden ook wel het best bewaarde geheim van Nederland genoemd. De kleine oppervlakte van Westerwolde en haar ligging (‘een uithoek’) maken deze streek een ‘ondergeschoven kind’ wat betreft landschapsonderzoek. Toch verdienen de essen in Westerwolde meer aandacht. door Sandra de Regt lees meer

175 tractoren op het evenemententerrein ‘schrijven All4one’

Vlagtwedde- 24 juni tegen 20.30 uur verschenen er meer dan 175 tractoren op het evenemententerrein in Vlagtwedde. Trekker club Westerwolde zond een duidelijke boodschap de wereld in dat ze er nog waren samen met hun Duitse collega’s beelden ze met de tractoren de naam ” All4One” in het grasland uit die toen het wat donker was geworden de lampen van de tractoren achterelkaar aan gingen, wat ook vanuit de lucht een prachtig aanzicht was. ACV. video

foto: mazzelmoaze

Wat bekokstofen Alex, Olaf en kinderen

Westerwolde: In maart zouden de leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen in Westerwolde samen met Alex Vissering en Olaf Vos Groninger liedjes zingen op het Grunneger Laidjes festival tijdens de Grunneger Weke. Ze hebben hier flink voor geoefend maar helaas kon het optreden door corona niet doorgaan. De kinderen zijn nu samen met Alex en Olaf iets aan het bekokstoven. Wethouder Giny Luth mocht een kijkje achter de schermen nemen. Ze mocht er niet veel over vertellen maar heeft wel alvast laten weten dat het heel erg leuk wordt!

Melkfabriek krijgt authentieke gezicht terug

LAUDE – De oude melkfabriek in Laude krijgt zijn authentieke gezicht terug. Begin dit jaar begon er een renovatieproject, waarvan de eerste fase in de loop van dit jaar moet zijn afgerond.

Doel van de restauratie is enerzijds opknappen van het pand en anderzijds het vervangen van niet-oorspronkelijk onderdelen door elementen die niet van origineel te onderscheiden zijn. De restauratie is mogelijk omdat Natuurslagerij De Woeste Grond een groot deel van het het pand voor tien jaar heeft gehuurd. lees meer

Pand5 Mode ‘alleen de naam verandert’

VLAGTWEDDE – Pand 5 Mode is de nieuwe naam van de modezaak aan de Wilhelminastraat 5 in Vlagtwedde. In dit pand was tot voor kort CuBuz Mode & Zo gevestigd. “Alleen de naam verandert, voor de rest blijft alles bij het oude”, vertelt eigenaresse Zwanet Buirs “In een gemoedelijke en persoonlijke sfeer helpen wij bij alle wensen en vragen. Want een prettige sfeer bij de aankoop geeft een extra dimensie bij het dragen!” lees meer

Veteranendag in aangepaste vorm georganiseerd

Nationaal: Morgen wordt de Veteranendag in aangepaste vorm georganiseerd, met een programma van 45 minuten in de Ridderzaal voor een kleine groep gasten. Het programma wordt live uitgezonden door de NOS. Er worden verder geen fysieke evenementen of activiteiten georganiseerd. Programma Ridderzaal
Het programma wordt om 13.00 uur geopend door de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, drs. Jaap Smit. Later spreekt de minister van Defensie de veteranen toe. De minister-president sluit het programma inhoudelijk af met een persoonlijke videoboodschap. Uitzendingen
Het programma wordt door de NOS integraal live uitgezonden van 12.45 tot 13.45 uur op NPO1. In de avond zendt de NOS een samenvatting uit van 19.15 tot 19.45 op NPO2. Het hele programma kan ook worden gevolgd via veteranendag.nl

koffie- en theegeld geschonken aan de Voedselbank Zuidoost Groningen

TER APEL – De personeelsleden van de RSG Ter Apel hebben hun koffie- en theegeld geschonken aan de Voedselbank Zuidoost Groningen. De schoolleiding verhoogde dit bedrag tot 2.500 euro.Een personeelslid van de RSG Ter Apel deelde in de Teamspagina ‘De koffiekamer’ een goed idee in tijdens de Coronaperiode: het koffie- en theegeld dat de personeelsleden maandelijks ontvangen zou in deze periode goed besteed kunnen worden. Al gauw werd aan de Voedselbank gedacht.De rest van het personeel was enthousiast, net zoals de schoolleiding: het bedrag werd door de school aangevuld tot 2.500 euro. Het geld gaat naar de Voedselbank Zuidoost Groningen.

Wordt uw zoon of dochter binnenkort 2 jaar?

Westerwolde: Peuteropvang in Westerwolde. Wordt uw zoon of dochter binnenkort 2 jaar? Dan is hij of zij van harte welkom op de peuteropvang. Op de peuteropvang doen kinderen allerlei activiteiten. Zo kunnen zij zich spelenderwijs verder ontwikkelen. U meldt zich aan bij de peuteropvang naar keuze. Meer over peuteropvang lees meer

Bomendokter Rinck Zevenberg “Ziektes, schimmels en plaagdieren belagen vele inheemse boomsoorten”

WEDDE – Zo’n 25 jaar geleden kenden we alleen de iepziekte als enige veelvuldig voorkomende dodelijke ziekte onder inheemse bomen. De Hollandse iep is door deze ziekte gedecimeerd. En dan was er nog de watermerkziekte, waardoor wilgen wel eens een tak kwijtraakten. Veel meer bomenziektes kenden we in Nederland niet. Hoe anders is de situatie nu. Het kappen van grote bomen is aan de orde van de dag. “Ziektes, schimmels en plaagdieren belagen vele inheemse boomsoorten”, vertelt bomendokter Rinck Zevenberg uit Wedde. lees meer

Ter Apel: Marian van Strien schenkt dode schapenharen een nieuw leven. Je kunt je gezicht niet in de plooi houden als je de vilten vogel van Marian van Strien uit Ter Apel ziet bewegen. Het slanke dier lijkt geconcentreerd beestjes te zoeken, die jij niet kunt zien. De ambachtsvrouw in wol brengt dood en levensloos materiaal tot leven en ontlokt bij iedereen die er naar kijkt op z’n minst een glimlach. lees meer

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde start weer met de verkoop van zwembadabonnementen voor de buitenbaden. Sinds 30 mei zijn de buitenbaden in Westerwolde weer geopend. Omdat er in verband met de corona maatregelen aangepast gezwommen moest worden is besloten om alle gekochte zwemabonnementen terug te betalen.Omdat het “normale zwemmen” steeds meer mogelijk is, biedt de gemeente toch de mogelijkheid om een zwembadabonnement te kopen. Het zwemseizoen is dit jaar korter dan normaal, 13 weken in plaats van 18 weken. Daarom is de prijs aangepast. Jeugd en volwassenen betalen dezelfde prijs.Wil je zeker zijn dat je kunt zwemmen? Je kunt per uur, met een maximum van twee uur, reserveren. Het is nog steeds mogelijk om 1 euro per uur te betalen.Alle maatregelen blijven van kracht. Op deze website lees je daar meer over: www.westerwolde.nl/zwemmen

Ter Apel: Vacature Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Ter Apel – Rijksoverheid Ter Apel De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Jij speelt hierin als penitentiair inrichtingswerker bij de penitentiaire inrichting Ter Apel een belangrijke rol. Je zorgt voor de bewaring en beveiliging van gedetineerden. lees meer

Westerwolde: Heeft u een goed idee dat een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in de buurt, maar mist u het stukje financiering? Misschien kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Fonds Leefbaar Westerwolde. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van een dorpshuis, aanleg van een park of speelvoorziening in uw buurt, of een andere activiteit of dienst. lees meer

Vlagtwedde: De beste elf van de v.v. Westerwolde . Maandag 15 juni is de twaalfde stemronde voor de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” van start gegaan. De twaalfde ronde, omdat er deze en volgende week gestemd kan worden op respectievelijk de beste trainer van de zaterdagafdeling en de zondagafdeling uit de historie van de club. Dit kan ook nu weer via Facebook van de vereniging of de link bij dit artikel. Een en ander betekent ook dat “De beste elf van de v.v. Westerwolde” qua spelers nu afgerond is . lees meer

Westerwolde: Westerwoldepad zoekt vrijwilligers. De stichting Wandelen in Westerwolde is op zoek naar vrijwilligers die zich gaan bezighouden met het onderhoud van het Westerwoldepad. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het begaanbaar houden van het pad en het controleren c.q. onderhouden van de markering. De route loopt van Wedde naar Ter Apel. Door het opnieuw laten meanderen van de Ruiten Aa was het nodig diverse aanpassingen in de route aan te brengen. Ook wordt er gewerkt aan een retourtraject van de route waardoor het Westerwoldepad het karakter krijgt van een zogenaamd streekpad en in afstand wordt verdubbeld.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het beschrijven van het hele traject waarna de geel/blauwe markering kan worden aangebracht. Geïnteresseerden kunnen zich voor informatie en/of aanmelding wenden tot padcoördinator Henk Oosterhuis via westerwoldepad@gmail.com

Westerwoldr Lougblad – De digitale versie van juni

We wensen u veel leesplezier.

De makers van het Westerwolder Lougblad.

Klik op de afbeelding om te krant te lezen.

Westerwolde: Maandag 22 juni 2020 vindt er om 20.45 uur een hoorcommissie plaats over het ontwerpbestemmingsplan ‘Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven’.Het bestemmingsplan ‘Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven’ heeft tot en met 15 april j.l. ter inzage gelegen. Tegen dit bestemmingsplan kon een zienswijze worden ingediend door inwoners en indient gewenst, konden de indieners conform de ‘Verordening hoorcommissie bestemmingsplan gemeente Westerwolde’ gehoord worden door een hoorcommissie. Deze hoorcommissie vindt plaats op maandag 22 juni 2020 om 20.45 uur en is te volgen via ons YouTube kanaal van de gemeente Westerwolde.

Westerwolde: ‘Aaltje’ gaat naar school. Lespakket Aaltje-project voor basisscholen in Westerwolde. In maart vond de virtuele aftrap van het Aaltje-project plaats. Het gaat over het in 1786 in Smeerling in Westerwolde geboren meisje Aaltje Hoisingh. Door haar voogd Boele Halmingh wordt voor Aaltje, als ze (half)wees wordt, een kasboekje bijgehouden. Het kasboekje wordt 200 jaar later teruggevonden onder het vloerzeil van een boerderij in Smeerling. Het levert een bijzonder doorkijkje op naar het leven in Westerwolde in die tijd.

Regio: Acantus gaat woningen op een andere manier toewijzen. Vanaf 30 juni 2020 gaat Acantus haar woningen op een andere manier toewijzen. De meeste woningen worden dan niet meer via loting toegewezen, maar op basis van inschrijfduur. Door op deze manier te gaan werken, is de verwachting dat woningzoekenden sneller een woning hebben op de gewenste plek in Noord- en Oost-Groningen. lees meer


Vlagtwedde: Afscheid Lars van Ravenhorts. Terwijl de drie “greenkeepers” druk doende waren de beregeningsinstallatie weer op het grasveld te zetten, vond donderdagavond 11 juni op het naastgelegen kunstgrasveld de laatste training van de v.v. Westerwolde van het zo abrupt afgebroken voetbalseizoen plaats. Een nagenoeg complete, deels nieuwe selectie werkte onder leiding van Lars van Ravenhorst een gezellige en ongedwongen “anderhalvemetertraining” af, waarbij voetvolley, afronden op het drietal aanwezige keepers en een laatste strafschop centraal stonden. lees meer

Westerwolde: Via de website Vereniging historisch Westerwolde brengt de vereniging u op de hoogte van allerlei historische zaken over WesterwoldeOok volgen zij de media en als zij daar nieuws vinden dan vindt u dat op de website.Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl lees meer

Westerwolde: Commissievergadering van de gemeente Westerwolde terug kijken. Op de agenda staat onder anderen het uit te werken exploitatiemodel voor het zwembad Parc Emslandermeer. YouTube kijken

Logo gemeente westerwolde

Alteveer-Wedde: Wij zijn heel blij om bekend te mogen maken dat er drie combinatie teams aangemeld kunnen worden bij de KNVB. De JO9, JO12 en JO14. Gezamenlijk gaan we er voor zorgen dat de jeugd weer een mooi voetbal jaar tegemoet gaat met leuke trainingen, wedstrijden en activiteiten.Wil je hier aan mee doen meld je dan aan bij Alteveer of Wedde. Je bent van harte welkom om een keer te kijken en/of mee te doen. Ook voor de allerkleinsten gaan we bij voldoende animo. kaboutervoetbal organiseren. Bestuur VV Alteveer en VV Wedde

Vlagtwedde: PETITIE – ZONDER (ZWEM)WATER GEEN GROEI! – EEN PETITIE MET 1.845 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD VAN HET ZWEMBADIN VLAGTWEDDE: Geachte leden van de raad van de gemeente Westerwolde, Voor u ligt een gezamenlijk schrijven van de Ondernemersvereniging en de Vereniging van Dorpsbelangen van Vlagtwedde, mede ondertekend door maar liefst 1.845 stemmers via onze petitie “Red ons zwembad!”. De reden van dit schrijven is dan ook het door u te behandelen agendapunt: GO/NO-GO besluit volgende fase zwembad ParcEmslandermeer.

Westerwolde: De gemeente Westerwolde sluit 2019 af met een positief resultaat van één miljoen euro. Op verschillende gebieden heeft de gemeente vorig jaar bezuinigingen doorgevoerd. Er is nog steeds sprake van tekorten op het sociaal domein, maar de gemeente heeft ook een aantal incidentele financiële voordelen gehad. De bezuinigingen en de financiële voordelen hebben ertoe geleid dat 2019 met een positief resultaat afgesloten kan worden. Ondanks het positieve resultaat verwacht de gemeente de komende jaren wel verder te moeten bezuinigen. lees meer

Ter Apel: Van 13 juni t/m 6 september 2020 is er weer een nieuwe expositie te zien in Museum Klooster Ter Apel. “Een licht van stilte, Het Klooster in vier seizoenen”, toont foto’s van André Dümmer. De stilte van het licht geeft warmte in alle seizoenen van het jaar, het licht overwint de duisternis en het licht laat ons zien. De expositie omhelst beeldmateriaal met een verscheidenheid aan licht in de vier seizoenen rondom het middeleeuws Klooster ter Apel: de kleurrijke herfst, de sneeuwwitte winter, de frisgroene van het voorjaar en het zonnige palet van de zomer. lees meer

Westerwolde: De weekmarkten in Ter Apel en Vlagtwedde blijven doorgaan. Dit geldt ook als u een standplaatsvergunning in de gemeente heeft. We bekijken de situatie per dag. Houd onze website en de website van de Rijksoverheid in de gaten voor de meest actuele informatie. Groepsvorming is in de gemeente Westerwolde, en dus ook op weekmarkten, niet toegestaan. Dit betekent dat u  kans loopt op een boete als met meer dan 3 personen bent en geen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Personen uit hetzelfde huishouden zijn hiervan uitgezonderd. lees meer

Westerwolde: Woensdag 10 juni 2020 vind er een commissievergadering plaats. Vanwege de coronacrisis wordt deze vergadering digitaal gehouden. U kunt de vergadering live volgen via YouTube of Radio Westerwolde. In verband met de coronamaatregelen kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij de commissievergadering. Het spreekrecht is vervangen door inzendrecht. U kunt uw bijdrage per mail  indienen bij de griffie. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de vergaderstukken. Wilt u gebruik maken van het inzendrecht? lees meer

Westerwolde: Maakt u gebruik van leerlingenvervoer en rijdt u zelf? Of gaat u met de fiets? Dan kunt u uw reiskosten declareren. De eerstvolgende declaratie kunt u vanaf 1 november 2020 indienen lees meer

Westerwolde: Zwembaden Moekesgat en De Barkhoorn weer open. Door de coronacrisis kun je helaas niet zwemmen zoals je bent gewend. Zo geldt er een maximum aantal bezoekers. Vermoedt u dat het druk wordt op het tijdstip dat u wilt zwemmen, kunt u vooraf reserveren om teleurstelling te voorkomen. Verder werken we dit jaar niet met abonnementen maar betaal je per bezoek. Had je al een zwemabonnement gekocht? Het betaalde bedrag storten we binnen 14 dagen terug op je rekening. lees meer

Landelijk: Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: lees meer

Regio: Vanaf maandag 12.00 uur mogen cafés, hotels, restaurants, bioscopen, concertzalen, culturele instellingen als musea en monumenten weer open. Per locatie mogen maximaal 30 personen binnen zijn zodat de anderhalvemetermaatregel goed kan worden nageleefd, tenzij mensen deel uitmaken van hetzelfde huishouden. In de horeca is hierop een uitzondering gemaakt: ook mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren mogen binnen die anderhalve meter bij elkaar aan een tafeltje zitten. Aan een tafeltje zitten is sowieso verplicht. Net als vooraf reserveren voor een etentje of een overnachting in een hotel. Vooraf vindt een controlegesprek plaats om in te schatten of iemand ziek is. Mocht dat zo zijn, dan kan diegene worden geweigerd. Voor terrasbezoek is geen reservering nodig.

Sellingen: Op de heuglijke dag van 28 mei 2020, is eindelijk Heksje Hasje weer neergestreken aan de Dorpsstraat in Sellingen. Na een zeer geslaagde theatervoorstelling op het schoolplein bij het MFA-gebouw door kindertheater Marikesj uit Garnwerd voor een dertigtal kinderen van de Sellinger scholen Op’ d’Esch en Het Gebint (meer mocht niet in verband met corona), liepen ze in optocht naar de Dorpsstraat. Opgeroepen door de toverspreuken en het roepen van “Heksje Hasje” door de kinderen, verscheen de levensechte heks en hebben ze haar over weten te halen, mede door de bijdrage van het Gebroeders Hesse Fonds, weer op haar staart te gaan zitten. Twee en een half jaar geleden werd ze tot groot verdriet van de Sellingers door onverlaten daarvan af gejaagd/gezaagd. lees meer

Regio: Het begon op 29 april voorzichtig met het jeugdvoetbal. Kinderen t/m 12 jaar mochten zonder 1,5 meter afstand van elkaar weer voetballen en jeugd van 13 t/m 18 jaar mocht dit met 1,5 meter afstand. Een kleine twee weken later ging de bal ook weer rollen voor de volwassenen, weliswaar ook met onderling 1,5 meter afstand. Bovendien moeten op de accommodaties de coronaprotocollen strikt worden aangehouden om de kans op besmetting met het coronavirus minimaal te houden. Vandaag zijn er nieuwe versoepelingen van de maatregelen bekend geworden: lees meer

Westerwolde: Inwoners van de gemeente Westerwolde ontvangen deze zomer een milieupas. Deze pas hebben zij vanaf 1 september 2020 nodig om hun afval naar de milieustraten in Ter Apel en Vriescheloo te brengen. Zonder milieupas is dat vanaf dan niet meer mogelijk. Ieder huishouden ontvangt één milieupas, die staat geregistreerd op het adres. Wethouder Henk van der Goot: “Daarmee voorkomen we dat bezoekers en bedrijven van buiten de gemeente hun afval naar de Westerwoldse milieustraten brengen. Dat scheelt ons verwerkingskosten die wij moeten doorberekenen aan inwoners. Bovendien hebben wij met de milieupas veel beter zicht op hoe vaak de milieustraten worden bezocht.”

Bellingwolde: Het MOW gaat op 10 juni weer open voor publiek! Achter de schermen werken momenteel we hard aan de opbouw van de fonkelnieuwe tentoonstelling “Vitamine K, kunst waar je van opknapt.’ Voor ieders gezondheid volgt het museum een speciaal protocol aan maatregelen rond het corona-virus. Volgens die richtlijnen mogen medewerkers ouder dan 70 jaar nog even niet aan het werk. Dat zij tijdelijk niet inzetbaar zijn heeft gevolgen voor de baliebezetting. Daarom zoekt het museum versterking voor het team. lees meer

Olde Wolden MOW

Regionaal: Vanaf donderdag 28 mei kunnen bewoners van de woonzorg- en woonservicecentra van Zorggroep Meander op alle locaties volgens landelijk beleid weer bezoek ontvangen. Eén van de voorwaarden is hierbij dat bewoners één vaste bezoeker mogen ontvangen. De afspraken rondom de bezoekregeling kunnen per locatie verschillen. lees meer

Westewolde: De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van 3 verschillende zonneparken in Westerwolde van Solarfields, PowerField en LC Energy. lees meer

Landelijk: Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Op dinsdag 19 mei vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge wat er met ingang van 1 juni 2020 weer kan. Bekijk hier wat er na 1 juni weer kan.

Wedde: Dinopark Landgoed Tenaxx in Wedde is vanaf 1 juni weer geopend. In juni is het park op 2e Pinksterdag en in de weekenden geopend; vanaf 4 juli tot en met 30 augustus is het dagelijks open. Gezien de grootte van het park (35 ha) heeft elke bezoeker zóveel ruimte dat er gemakkelijk 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Reserveren is daarom niet nodig. Bij de entree, horeca, wc’s, treintje etc. zijn maatregelen genomen om afstand tussen de bezoekers te waarborgen. lees meer

Regio: Met deze campagne wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen ouders die door de coronacrisis in geldnood zitten en de contributie van een sport- of cultuurclub niet meer kunnen betalen, oproepen zich te melden. Het fonds betaalt dan de contributie voor een sportvereniging of cultuuraanbieder.

Vlagtwedde: De achtste stemronde “De Beste van de v.v. Westerwolde” voor de verkiezing van “De best elf van de v.v. Westerwolde” van start gegaan. Vorige week was het binnen de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” de beurt aan de linkermiddenvelder. Een “nominatiecommissie”, bestaande uit vijf personen met een lang verleden bij de v.v. Westerwolde, had de week daarvoor namen van verschillende middenvelders aangedragen. Na 127 stemmen (meer dan een verdubbeling ten opzichte van de week er voor …..) Lees meer

Bourtange: Vanaf 1 juni zijn de musea in Bourtange weer geopend voor het publiek. Kaarten dienen vooraf gereserveerd te worden via onze website, of aan de balie van het informatiecentrum.U koopt een kaartje voor een tijdsperiode van 2 uur. reserveer uw kaarten

Gemeente Westerwolde : Als uw container niet is geleegd, dan kunt u dit bij ons melden. U hoort van ons of uw container alsnog kan worden geleegd. In dat geval spreken wij met u een inhaaldag af. Lees meer

Ter Apel: Het evenement Middeleeuws Ter Apel is afgelast. Het festijn zou worden gehouden op zaterdag 5 en zondag 6 september, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Bekijk hier video van vorig jaar

Regio : De mooiste fietsroutes in de buurt van provincie Groningen. Op de website van fietsnetwerk.nl vind je prachtige fietsroutes o.a in Westerwolde. Je kunt de fietsroutes in de buurt van Groningen ook ontdekken met de gratis Fietsroute App. Lees meer

Vlagtwedde: Het is een trieste aanblik zaterdagmorgen in het centrum van Vlagtwedde. Op de plek waar vrijdag nog eetcafé Sultan stond, ligt nu een enorme puinhoop. Een felle brand legde het pand aan de Wilhelminastraat vrijdagnacht volledig in de as. lees meer

Vlagtwedde – Gemeentebelangen Westerwolde wil zich maximaal inspannen voor het behoud van zwembad Parc Emslandermeer in Vlagtwedde. Gemeentebelangen Westerwolde heeft vanaf het eerste begin steeds gestreden om dit zwembad open te houden Lees verder

Regio: Woensdag 20 mei opent Biblionet Groningen op Facebook de boekenclub Boekeloere. Boekenliefhebbers kunnen in een eigen groep van alles delen en vinden wat met boeken te maken heeft. lees meer

Veelerveen: Pieter Nuus wordt trainer eerste elftal V.V. Veelerveen…Na de aankondiging dat V.V. Veelerveen na anderhalf jaar weer een eerste elftal heeft, is ook de nieuwe trainer bekend gemaakt. Pieter Nuus wordt de trainer van het team. lees meer

Meer verhalen over mensen en gebeurtenissen in Westerwolde en directe omgeving klik hierWesterwolder Lougblad

Deze website is een onderdeel van het ‘Westerwolder Lougblad‘, de krant voor, door en over inwoners van Westerwolde.

De krant komt 9 keer per jaar uit, daarom is niet altijd mogelijk alle aangeleverde berichten op tijd te plaatsen.

Daarom plaatsen we berichten die niet in de krant geplaatst kunnen worden plaatsen we op deze website.

De digitale krant lezen klik hier

Uw verhalen en foto`s

NL heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk te publiceren over Westerwolde.

Wij geven ‘Westerwolders’ daarom de gelegenheid hun berichten,verhalen, gedichten, foto`s, agendaberichten te laten plaatsen. Dit mag in het het grunnegers of in het ABN.

We hebben maar één voorwaarde ‘het moet te maken hebben met mensen, zaken of gebeurtenissen in Westerwolde‘.

Uw verhalen, gedichten, foto`s, video`s, agendaberichten kunt u mailen naar info@westerwolder.nl

Bedrijven index

In de bedrijvenindex kunt u zoeken naar bedrijven in onze regio.

U kunt zoeken op bedrijfsnaam, branche en plaatsnaam.

We hebben getracht in dit overzicht zo actueel mogelijk te zijn.

Mocht u ondernemer zijn en uw bedrijf staat niet of niet correct vermeld laat het ons dan weten.

klik hier voor contact of correcties https://westerwolder.nl/contact/